Den nå 25-årige mannen var 23 år da han hadde sex med en 13-årig jente på gulvet på handikaptoalettet på Bergen Storsenter.

21. mars i år dømte Bergen byrett mannen til to års fengsel hvorav 45 dager var ubetinget. 25-åringen anket dommen, men Gulating lagmannsrett fant ingen formildende omstendigheter. 25-åringen fikk i stedet en dom på to års fengsel der 90 dager ble gjort ubetinget. Aktor, politiadvokat Eli Valheim, la ned påstand om seks måneders ubetinget fengsel, men oppnådde altså bare det halve. Mannen fikk også en prøvetid på to år uten tilsyn.

Sex på handikaptoalett

Tiltalte er tidligere også dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisning til jenten. De to traff hverandre gjennom en pratelinje på internet, en såkalt chatte-linje som var åpen for brukere over 16 år.

Jenten utga seg for å være 16 år, mannen sa han var 21. I virkeligheten var det 10 års aldersforskjell mellom de to som avtalte å møtes på Bergen Storsenter. Da møtet fant sted, nevnte tiltalte for jenten at de skulle ha samleie. De to gikk inn på et toalett, men gjennomførte ikke samleie. Den 13-åringe jenten tok senere kontakt med 25-åringen på telefon. De to møttes så igjen på Bystasjonen og gjennomførte et samleie på gulvet på handikap toalettet. 13-åringen skal senere samme dag ha sendt en tekstmelding til domfelte der det fremgikk at hun hadde sex med den 10 år eldre mannen.

Retten fant det skjerpende at fornærmede har behov for vern mot sin egen umodne adferd. Selv om jenten utga seg for å være 16 år, mener retten 25-åringen burde vite at et chatte-gruppen på internet ikke innebar noen kontroll på at dette stemte. Retten mener det er kritikkverdig at tiltalte ikke på noen annen måte prøvde å finne ut hvor gammel jenten virkelig var.

Ikke enstemmig

At den 13-årige jenten ifølge en psykolog ikke synes å ha opplevet hendelsen som traumatisk, men som en episode "blant mange andre "dumme" hendelser i livet for en person med betydelige problemer" ble ikke sett på som formildende for tiltalte.

Dommen i lagmannsretten var ikke enstemmig. De for tiltalte mins og nest minst gunstige stemmer ga imidlertid flertall for en skjerpelse av den tidligere gitte dommen.

25-åringens forsvarer, advokat Øystein Andersen, ønsker ikke å kommentere dommen på vegne av sin klient.