Straffen er langt strengere enn den han fikk i Bergen tingrett i fjor.

20-åringen traff den 16 år gamle jenten våren 2000. Senere innledet de to et forhold. Den 22. august 2000 traff 20-åringen en kamerat i Bergen sentrum. Han fortalte kameraten at 16-åringen satt og ventet på ham i hybelen. De to vennene kjøpte deretter en pakke kondomer, og gikk til hybelen for å treffe jenten.

16-åringen takket nei til mennenes tilbud om å ha gruppesex. Hun ble da kastet ned på en seng, revet av klærne og voldtatt av begge mennnene.

I Bergen tingrett ble de to mennene begge dømt til fengsel i to år og seks måneder. Begge anket dommen.

Da saken skulle opp for Gulating lagmannsrett møtte bare den ene av de to tiltalte. Retten behandlet derfor kun saken til 20-åringen. Aktor Randi Gabrielsen la ned påstand om fengsel i fire år. Hun mente at tingrettens dom var for mild, og viste blant annet til at forbrytelsen var gjennomført av to personer i fellesskap, og at straffenivået i voldtektssaker er blitt skjerpet de siste årene.