BT har tidligere skrevet om Ann Christin Werner som selger ulovlige kopivarer i butikken sin. I dag risikerer hun inntil tre måneders fengsel for aktiviteten, i realiteten en bot. Og det er rettighetshaverne som må oppdage salget, og eventuelt anmelde henne.

Mye tyder på at Werner må finne seg andre måter å tjene til livets opphold på i fremtiden.

— I løpet av våren 2006 skal det fremmes en proposisjon med forslag til ny varemerkelov. Det kan bli aktuelt å heve strafferammen til ett år, sier Terje Moland Pedersen statssekretær i justisdepartementet.

Det kan dessuten bli aktuelt å endre loven slik at politiet skal kunne aksjonere uten at en rettighetshaver har anmeldt.

Et økende problem

Så langt har innførsel og salg av piratprodukter vært et fenomen som myndigheten har brukt svært lite energi på

— Det har vært et spørsmål om hvor mye offentlige ressurser vi skal bruke på dette. Så langt har det ikke vært prioritert, men nå ser vi at dette problemet har økt i omfang, og da er det mer aktuelt å gjøre noe med det, sier Moland Pedersen.

Noe av problemet er at kopivarer fullt lovlig kan bringes over grensen i store kvanta så lenge det blir betalt toll for varene. Det kommer til å endre seg.

— Toll- og avgiftsdirektoratet har sendt oss et skriv der de ber om at Norges regler blir tilpasset de som er i EU. Vi er positive til dette forslaget, og vil starte arbeidet med det nå. Men det er veldig vanskelig å si hvor snart lovene eventuelt kan endres, sier statssekretær i finansdepartementet Geir Axelsen.

Bedre samarbeid i EU

Slik reglene er i Norge i dag må rettighetshaverne til en merkevare gå rettens vei når de ønsker å få stoppet innførselen av det aktuelle merket.

Det får de som regel gjennomslag for gjennom en såkalt midlertidig forføyning, men bare for en begrenset periode av gangen.

— Vi forstår selvfølgelig at dette er et styr for de ulike rettighetshaverne, sier Axelsen.

Han synes det er viktig at også norske produsenter får et regelverk som beskytter på samme måte som for firma innenfor EU.

— De som produserer noe skal få betalt for investeringene sine. Det er dessuten et poeng at det ofte er sammenheng mellom denne type mindre kriminell virksomhet og storstilt organisert kriminalitet, sier statssekretæren.

ULOVLIG: Mye tyder på at Ann Christin Werner som selger ulovlige kopivarer i butikken sin må finne seg andre måter å tjene til livets opphold på i fremtiden.FOTO: JAN M. LILLEBØ