– Kjøp og salg av bolig har enorm betydning for den enkeltes økonomi. Derfor har vi tatt for oss alle ledd i salgsprosessen. Ved å skjerpe kravene til hvilke opplysninger som skal gis om eiendommen, heve kompetansekrav og krav til uavhengighet hos eiendomsmeklerne og gjøre styret og daglig leder mer ansvarlig for den faglige kvaliteten på tjenestene, har vi styrket forbrukernes rettigheter, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV) i en pressemelding.

I lovforslaget legges det opp til nye regler for meklers vederlag og strengere krav til meklernes kompetanse. Det vil også komme strengere regler for bruken av tittelen megler som bare vil kunne benyttes av personer med eiendomsmeklerbrev, advokat og jurist med særskilt tillatelse til å drive eiendomsmekling.