Utdanningsdirektoratet trommet tidligere i mai sammen til møte mellom alle involverte organisasjoner for å diskutere eksamen og russefeiring. Debatten om eksamen før eller etter 17. mai har i år vært heftigere enn noen gang.

— Det var et nyttig møte der vi luftet flere utfordringer ved dagens russefeiring og eksamen. Det er en stor enighet om at man bør beholde dagens plassering av sentralt gitt eksamen så sent på skoleåret som mulig. Det legges altså ikke opp til noen eksamen før 17. mai for 2012-russen. De færreste ser det som et stort problem med dagens opplegg, sier Siv Hilde Lindstrøm, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Holdninger

På møtet var det enighet om at russefeiringen først og fremst handler om holdninger.

— Russefeiringen er blitt et kulturelt fenomen som ansvarlige parter i skolen bør ta opp som tema, sier Lindstrøm.

- Så 2012-kullet får det strengere?

— På enkelte skoler, stadig flere, er det blitt aksept for at russen kan forstyrre, komme til timen uopplagte og kanskje med promille. Det er lett å se gjennom fingrene på fravær i russetiden og det faktum at russens generelle atferd og oppførsel er for negativ. Dette må skjerpes inn, sier Siv Hilde Lindstrøm, som samtidig minner om at flere organisasjoner sier at den utstrakte russefeiringen er et storbyfenomen.

Lærerne skuffet

Norsk Lektorlag er skuffet. De har i flere år ønsket skriftlig eksamen før russefeiring og 17. mai, for så å avvikle muntlig i juni.

— Vi håpet å komme nærmere en løsning på møtet, men vi fikk ikke gjennomslag. Jeg opplever virkelig en dobbeltkommunikasjon i denne saken: Skolemyndighetene understreker hele tiden at russefeiringen er en privat hendelse. Samtidig er det en kjensgjerning at det på svært mange skoler tilrettelegges for russefeiring, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag, som sier de fortsatt vil jobbe for en endring.

—  På landsbasis er russen i Bergen kanskje den roligste av alle. Jeg tror ikke innstramminger i russefeiringen vil ramme neste års russekull i Bergen så veldig hardt. Men jeg håper de får en russetid mest mulig lik vår, sier Jørgen Stensrud, president for russens hovedstyre i Bergen.

Når mener du eksamen burde være? Før eller etter 17. mai? Si din mening i feltet under!