I den enstemmige dommen fra Nordhordland herredsrett heter det: «Vold av denne art må bekjempes med bl.a. strenge og merkbare reaksjoner. Reaksjonene må ha en avskrekkende effekt på gjerningsmannen, men må også være så pass markante at de får en allmennpreventiv effekt slik at andre om mulig skremmes fra liknende handlinger». Retten peker på at samfunnets reaksjoner er et viktig ledd både i holdningsbygging og arbeidet mot såkalt familievold.

Skallet og slo Det var den 7. januar i år den 20 år gamle mannen fra Lindås gikk løs på sin samboer. De to hadde vært på fest sammen kvelden før. Her hadde mannen vært overstadig beruset, og samboeren måtte hjelpe ham da han ble dårlig. Neste morgen var han både fyllesyk og svært sjalu. Først skallet han samboeren i ansiktet. Deretter kommanderte han henne opp til andre etasje og fortsatte voldsbruken på soverommet. Kvinnen lå gråtende i sengen. Hun forsøkte å beskytte seg, mens 20-åringen tildelte henne flere slag mot hode, armer og overkropp. Kvinnen tok selv kontakt med lensmannskontoret senere på dagen, men ønsket ikke å anmelde forholdet. Det gjorde imidlertid betjenten som tok imot henne. Han skrev anmeldelse og sendte kvinnen til legevakten for behandling.

Mer enn begjært Heller ikke i retten ønsket kvinnen at 20-åringen skulle straffes. Det tok ikke dommerne hensyn til. Retten karakteriserte volden som ren mishandling og dømte ham til fem måneders ubetinget fengsel. Det var langt mer enn påtalemyndigheten la ned påstand om. Aktor mente nemlig 120 dagers fengsel, hvorav 30 dagers kunne gjøres betinget, ville være en passelig straff. «Retten antar at alt annet enn ubetinget fengsel vil kunne bli oppfattet som en slags tilgivelse eller pen behandling fra samfunnet, og det bør han ikke få anledning til å tro han har fått», heter det i dommen.