To av de tre mannlige ofrene er søskenbarn av 36-åringen. Mannen var 15 år gammel første gang han forgrep seg på den 12 år yngre fetteren.

I tillegg til de tre unge mennene som mannen nå er dømt for å ha misbrukt, så har også to kusiner av ham vært involvert som ofre i saken. Disse forholdene ble han imidlertid ikke tiltalt for.

– Sjeldent omfattende

Dommen omfatter grove og omfattende overgrep mot tre barn i ulik alder. Blant annet er mannen dømt for seksuell omgang med barn som var under ti år da overgrepene skjedde.

Retten mener at det er snakk om "sjeldent omfattende aktivitet som har foregått over mange år". Ett av ofrene ble utsatt for overgrep i en periode på til sammen 12 år, med noen opphold. Videre legger retten til grunn at det dreier seg om svært mange overgrep.

Flere av overgrepene skjedde mens han satt barnevakt for ett av ofrene. Han utnyttet også sin posisjon i bygden for å kunne forgripe seg på de langt yngre barna.

Høye erstatningsbeløp

Aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg, la ned påstand om seks års fengsel da saken gikk for Bergen Tingrett i begynnelsen av juni. 36-åringen fikk en viss strafferabatt fordi han ga en uforbeholden tilståelse både i det første avhøret hos politiet, og seinere i retten.

Retten har lagt vekt på at tilståelsen gjør at de fornærmede ikke trenger å frykte at de ikke vil bli trodd. Han har også gjort det lettere for påtalemyndigheten og de fornærmede å behandle saken.

De tre ofrene er alle tilkjent oppreisningserstatninger, som 36-åringen må betale. Beløpene er på 250.000 kroner, 100.000 kroner, og 75.000 kroner.

Mannen som er tilkjent det største beløpet sliter i dag med omfattende psykososiale problemer. – Overgrepene har ødelagt barndommen og ungdommen hans. Utsiktene hans for resten av livet, med hensyn til å skaffe seg arbeid og familie er vanskeliggjort, slår retten fast.