De to brødrene på 21 og 18 år ble dømt til fengsel i henholdsvis ett år og ti måneder.

Guttene ble dømt for en rekke tilfeller av oppbevaring og bruk av narkotika, både hasj og andre forbudte stoffer.

Videre er de dømt for å ha kommet med trusler. De to skal ha truet en bussjåfør på Nesttun Terminalen med å drepe både ham og passasjerene på bussen, da de ble nektet å sitte på med bussen uten å løse billett.

Videre er de dømt for å ha truet en vekter på et kjøpesenter med å mose, knuse og drepe ham.

De to brødrene dømmes også for flere ganger å ha stjålet og prøvd å stjele øl og andre ting.

Den eldste av brødrene skal ha vært leder for en ungdomsgjeng. Yngstemann skal også ha vært toneangivende i gjengen, og begge brødrene har vært en belastning for nærmiljøet. De har flere ganger blitt nektet å oppholde seg på det lokale kjøpesenteret, uten at forbudet er blitt overholdt.

Begge de tiltalte skal ha hatt mulighet for støtte og oppfølging i hjemmet, men ifølge retten bevisst valgt en tilværelse med narkotika og alkohol.

Retten fant ingen formildende omstendigheter, og valgte å sette straffen til ett år for eldstemann og ti måneder for yngstemann, relativt strenge straffer sett i lys av de domfeltes lave alder.

Begge guttene ba om tid til å tenke seg om før de bestemmer seg for om de ønsker å anke dommen.