Kjæresteparet ble dømt for kjøp, besittelse og videresalg av i alt 730 gram heroin. Den 31 år gamle mannen ble dømt til ubetinget fengsel i fire år, mens hans 28 år gamle kjæreste fikk en straff som er tre måneder lavere. Straffene er likevel betydelig lavere enn aktors påstand, som lød på fengsel i seks år for begge.

Begge de dømte har brukt heroin i flere år. 31-åringen er tidligere straffedømt elleve ganger. Nå ble de dømt etter den såkalte proffparagrafen i narkolovgivningen.

Aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, la også ned påstand om at det blir inndratt 800.000 fra kjæresteparet. Dette var vinningen statsadvokaten mente de to hadde hatt av videresalg av heroinen. De to eier imidlertid ikke nålen i veggen, og retten kom derfor til at det var lite hensiktsmessig å idømme en inndragelse.