SOMMEREN 2004: Oppryddingsmannskapene er oppgitte. De har fått stoppordre. Regjeringen vil ikke bruke mer penger. Det er et halvt år siden lastebåten «Rocknes» kantret i Vatlestraumen. 18 mennesker omkom. Opp mot 555 tonn olje lekket ut. Under halvparten er tatt opp.

Noen måneder etter stoppordren befarer Kystverket og opprydderne i utvalget for akutt forurensning strendene. De godkjenner det de mener er en vellykket opprydding.

HØSTEN 2008: I en vik på Rotøyene, en populær plass for båtfolket, finner BT olje i vannskorpen. Det er ikke rapportert om andre større oljeutslipp i dette området siden «Rocknes»-forliset.

Knyttneve med olje

I fjæresteinene har samtlige steiner BT sjekker et lag med olje. Med kniv er den lett å skrape av. Gnir du den, merker du at massen fortsatt er seig. Lukten av olje er påtrengende.

På svabergene finnes oljeflekkene overalt. I sprekker sitter fremdeles tykke lag med olje.

**Les også:

— Avsluttet for tidlig**

Rotøyene er ikke alene. Bevæpnet med spade har BT sjekket svaberg og strender på fire holmer og øyer nord for Vatlestraumen.

De har to ting til felles: De ligger alle i den retningen «Rocknes»-oljen drev. Og det finnes fortsatt merkbart mye olje på alle holmene.

På sørspissen av Lamholmen, som ligger nærmest havaristedet, er det nok å ta armen ned i det grunne vannet for å finne en knyttnevestor klump av sammenfiltret olje og bark.

Bark ble brukt som bindemiddel under oppryddingen.

Kreftfremkallende

Til og med på friluftsområdet Skorpo, der badegjester ofte ankrer opp om sommeren, finner vi steiner sammenklistret av olje på stranden.

— Når restene er så utbredt over såpass store avstander, er det svært sannsynlig at de stammer fra «Rocknes», sier seniorforsker Torgeir Bakke ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Funnene er typiske for det som kan bli funnet i lang tid etter oljespill, mener Bakke.

— Olje som ligger langs sjøbunnen og strender, kan bli liggende lenge uten at den tørker opp. Det blir grisete, sier Bakke.

**Les også:

Vil dra på ny befaring**

Mesteparten av oljen som lekket ut, var bunkersolje av typen IF-380. Oljen er klassifisert som kreftfremkallende. Det er de tyngste stoffene i oljen som er blitt værende igjen — og det er disse som kan forårsake kreft.

— Men det er ingen direkte fare. Du skal nærmest ha dem i deg for at det er fare, sier Bakke.

Han mener tilgrising er hovedeffekten i dag, på både fugler og badegjester.

— Problemet er at forurensingen kan foregå lenge. Når du først har oljeforurensning, blir det liggende og piple utover i mange år, sier Bakke.

Klumper på bunn

Også oljerester på sjøbunnen kan gjøre strendene skitne på ny. Bølger kan skylle oljen mot land, mener Per Johannessen, forsker ved Unifob Naturvitenskap.

— Det er kostbart å rense. Selv om du renser, kan det ligge igjen klumper i sanden på sjøbunnen, sier Johannessen.

På grunn av mengdene som lekket ut, mener han at det ikke er så overraskende at det fortsatt finnes oljerester. At det er vanskelig å komme til alle plasser, kan også forklare hvorfor det fortsatt finnes så mye.

Stort sett ordner naturen selv opp, mener han. Men i områder innaskjærs, slik som her, kan oljen bli liggende lenge.

— Restene blir hele tiden en potensiell forurensningskilde, sier Johannessen.

Har myndighetene gjort nok for å rydde opp? Diskuter saken her.

SYNLIGE BEVISER: Bevæpnet med spade har BT sjekket fire øyer og holmer bare kilometer unna Vatlestraumen, der «Rocknes» havarerte i 2004. I denne viken på Rotøyene er hver eneste fjærestein dekket med oljerester.
Helge Sunde
SAMMENFILTRET: Oljen filtrer seg sammen med stein eller bark. Ved sommertemperaturer blir den seig.
Helge Sunde
SITTER LØST: Med kniv er det lett å skrape oljen av steinene.
Helge Sunde
OVERALT: På svabergene finnes oljeflekker overalt.
Helge Sunde
STOPPET: Opprydningsarbeidet ble stoppet sommeren 2004.
Helge Sunde