Opprenskningen av oljesølet etter «Rocknes»-forliset har i dobbelt forstand vist seg å bli en seig affære. Flere hundre kvinner og menn har gjort en flott innsats i den utrivelige jobben det er å fjerne den seige oljen. Men innsatsen til tross: Det er fremdeles små oljerester i fjæren i store deler av det området som ble rammet — fra Kobbeleia i sør til Hanøy i nord. Først et stykke ut på høstparten er det håp om at hele området er friskmeldt.

Fra sjøen ser strender, svaberg, kaier og steinrøyser stort sett ut for å være ren for olje. Men enkelte steder vil man oppdage oljeflekker både på land og i sjøen.

Ledelsen for opprenskningsaksjonen, havnedirektør i Bergen, Morten Meibom, og rådgiver Tom W. Hansen fra Kystverket, var tirsdag på rundtur med havnevesenets skyssbåt «Nordnes» for å se på hvor langt opprenskningen av bunkersoljen fra «Rocknes» er kommet. Med på turen var også Stein Byrkjeland fra fylkesmannens miljøvernavdeling og fagrådgiver Ole Hansen fra Kystverket.

Tidenes største

— Renseaksjonen etter «Rocknes»-forliset er tidenes største i sitt slag her i landet, sier Tom W. Hansen. - Det spesielle i dette tilfellet er at oljeutslippet skjedde i et så tett befolket område med et meget høyt antall eiendommer - både helårsboliger og fritidseiendommer. Her finnes også et stort antall friluftsområder og badeplasser, sier Hansen.

— Opprenskningen har skjedd i flere faser. Først var grovsaneringen der frittflytende olje ble samlet opp. Senere gikk vi i gang med finsanering. Den vil pågå helt frem til neste helg. Da trappes aksjonen noe ned. Men utover sommeren vil det være to lag i sving med å rense de stedene det fremdeles er behov for rensing. Det dukker nemlig stadig opp nye, små oljerester som må fjernes, sier han.

Se deg for!

— Kan folk bruke badestrendene og strandområdene i friluftsområdene?

— Ja, men for folk må se seg for. Det kan ennå finnes små oljeflekker i strandsonen. Selv om det bare skulle være tale om en liten oljeklatt, kan det likevel være ubehagelig å få tilgriset kropp eller klær med olje, sier han.

— Naturen har evne til å bryte ned olje. Varmt vær påskynder nedbrytingsprosessen. I løpet av sommeren vil sannsynligvis det meste av den oljen som ennå finnes i området, bli nedbrutt og forsvinne. Men vi kan ikke utelukke at det vil dukke opp nye oljeklatter. Årsaken er at oljen har trengt inn mellom steiner og i strandgrus og der det har vært umulig å komme til med vasking. Med tid og stunder kan disse oljeklattene lekke ut til sjøen, sier Hansen.

Enormt mye boss

— Hvis vi skal trekke frem noe positivt fra denne aksjonen, må det være at vi har tatt opp enorme mengder skrot og boss fra strendene i området, sier Tom W. Hansen.

— Betydelige mengder plastposer, isoporbiter, tomflasker, tomme ølbokser, plastkanner og ikke minst engangsgriller er fjernet og levert som spesialavfall. At det var så mye skrot og søppel i et så tett befolket område av skjærgården, overrasket oss, sier Hansen.

— Oljen og den oljebefengte massen vi samler opp, blir levert til gjenvinning, sier han.

Aksjon til 91,5 mill.

— Til høsten vil vi foreta en ny befaring for å se om vi kan friskmelde alle strendene i det aktuelle området, sier Tom W. Hansen.

— Totalt er det nå brukt 91,5 millioner kroner på oljevernaksjonen etter dette forliset, forteller fagrådgiver Ole Hansen. - I dette beløpet ligger alle utgifter som til nå er medgått i både akuttfasen der store ressurser var involvert, til den omfattende strandrensingen som har pågått i flere måneder. Om lag halvparten av totalbeløpet - 44 millioner kroner - er gått med til strandrensingen, sier Hansen.

BARKBLÅSING: Finmalt furubark blåses inn i en steinfyllingskai til en hytte i Snekkevika tvers over fjorden hvor «Rocknes» gikk ned. Tor Magnus Anfinsen som holder dysen, var vitne til at «Rocknes» gikk ned. Kollegaen hans er Torunn Enstad. Begge er utstyrt med fullt verneutstyr. <br/>Foto. JAN M. LILLEBØ
FUGLELIV: Det ser ikke ut til at oljesølet generelt har vært en katastrofe for fuglelivet i området.