Kraftig vekst i flytrafikken sidan 2004 har aktualisert ei utviding av setekapasiteten på dei 16 flytoga. Det gjer ein ved å setja inn ei ekstra mellomvogn, og kapasiteten aukar frå 168 til 244 sete. Bombardier Transportation har fått jobben, verd ein halv milliard kroner.

Flytoga (BM71) vart bygde av ADtranz på Strømmen i 1997-1998. Dette selskapet er no kjøpt opp av Bombardier. Togsetta har berre ei mellomvogn mellom styrevogna og motorvogna, dei to endevognene som toget kan styrast frå.

Signaturtoget (BM72) er bygt over same leisten, men har to mellomvogner. Kvart sett har kafeteria og 204 sete, men ofte vert to sett kopla saman til ein kapasitet på 408 sete fordelt på åtte vogner.

Toppfart er oppgitt til 210 km/t. Under prøvekøyring på Gardermobanen har dei vore oppe i 219 km/t.