Journalistene går tilbake på jobb torsdag morgen etter en uke i streik, etter at de organiserte i NRKJ og ledelsen natt til torsdag ble enige.

Men hele NRK-streiken er likevel ikke avblåst. 930 LO-medlemmer i NRK, deriblant 250 journalister, fortsetter streiken.

Bedre vilkår De LO-tilsluttede organisasjonene Kringkastingens Landsforening (KL) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO), som blant annet organiserer musikere som er ansatt i Kringkastingsorkesteret, har stilt en rekke krav i oppgjøret.

Kravene omfatter et generelt tillegg til alle på 16.000 kroner, prioritering av lavtlønte, bedre vilkår for arbeidstakere med ubekvem arbeidstid og at overtid på reiser skal kompenseres på samme måte som vanlig overtid.

Mangelen på imøtekommelse når det gjelder disse kravene, resulterte i streiken for disse partene, opplyser KL i en pressemelding.

– Vi har i løpet av onsdagen ikke hatt noen møter med Navo eller NRK der streiken har vært tema. Våre medlemmer er fortsatt i konflikt, sier Øystein Gudbrands, forhandlingsleder for LO Stat.

Flere prinsipper Det blir trolig møtevirksomhet torsdag.

– Det er tillyst et møte mellom LO Stat og Navo torsdag, men det er av rutinemessig art, sier Gudbrands.

LOs medlemmer i NRK er kamerafolk, lysfolk, designere, sminke, lydfolk, elektrikere og andre faggrupper.

– Vi har til sammen 120 yrkesgrupper representert i vår medlemsmasse. Mange av dem sitter i nøkkelfunksjoner i forhold til NRKs produksjon, sier forhandlingsleder i Kringkastingens Landsforening, Sten Kyrre Killi.

Deres krav skiller seg noe fra NRKJ-kravene.

– Fokus under denne streiken har vært penger, men det er et viktig poeng for oss at vi streiker også for andre ting. For eksempel normalarbeidsdagen, kvinnelønn og langtidsutdannede. Vi har ikke opplevd at arbeidsgiver har kommet oss tilstrekkelig i møte på disse tingene, derfor er vi fremdeles i streik, sier Killi.

Ole Kaland, NRK 2005