Opp til 20 elever fra Os gymnas kan miste plassen sin til høsten. Disse elvene må da til Bergen for å fullføre studiet sitt i allmenne fag.

– Det er veldig dumt. Vi er godt knyttet sammen på skolen, og hvis så mange kompiser plutselig forsvinner blir trivselen lavere, sier Marcus Dalland som er elev i andre trinn på skolen.

Møter ikke opp til timene

Sammen med andre elever fra første og andre trinn gikk Dalland i dag ut i streik ved å sette seg på skoleplassen og ikke møte opp til timene på skolen.

– Vi har vært her siden klokken 8.30. Vi ønsker å vise rektor og administrasjonen hva vi mener om dette, og håper i det minste at klassene kan fylles opp med 30 elever i stedet for 27, sier han.

På grunn av nye økonomiske rammer fra fylkeskommunen har rektor på Os gymnas, Trond Eikeland sett seg nødt til å gjøre endringer i klassene.

– Nå får vi støtte pr. elev, uavhengig av hvor mange klasser vi har. For vår del vil det bety et underskudd på 1,1 millioner kroner hvis vi opprettholder uoppfylte klasser på andre og tredje trinn, sier rektor Trond Eikeland.

Ved å fylle opp klassene til 30 elever i stedet for 27, som er vanlig, kan skolen få plass til flere elever og får mer økonomisk støtte.

Upedagogisk

– Dette er helt klart et alternativ, men lærerne argumenterer med at det ikke er pedagogisk forsvarlig. Det er delte meninger blant elevene om dette er en god løsning, sier Eikeland.

Rektoren mener det er positivt at elevene markerer hva de mener, men liker ikke at de uteblir fra undervisningen. I stedet synes han de kunne markert seg med bannere i friminuttene.

– Det vil bli ført fravær på elevene. De må lære seg systemene, og på samme måte som lærere blir trukket i lønn for politisk steik, får elevene fravær, sier han.

Eikeland vil trolig ta en avgjørelse om høstens klasser i løpet av de nærmeste ukene, men vil først gå i dialog med fylkeskommunen.

– Jeg kan ikke ta en avgjørelse som gjør at skolen drives med et så stort underskudd, men fylkeskommunen kan overprøve meg, sier han.

Ingen i Opplæringsavdelingen ved Hordaland Fylkeskommunene var i formiddag tilgjengelig for kommentar.

STREIKER: «Vi har plass til alle. Det har ikke Os gymnas!», har elevene skrevet på et stort banner.
Kristoffer Drange