• De rødgrønnes oppslutningen blant offentlige ansatte tyder ikke på at streiken har hatt noen effekt, sier Idar Eidset i Respons Analyse AS.

Meningsmålingen Respons Analyse AS har gjort for BT og Aftenposten i juni er likevel ikke noen lystelig lesning for de regjeringspartiene. Målingen er den dårligste siden før 22. juli. Ap fortsetter å falle, mens SV er under sperregrensen.

Beholder støtten

Men streiken i offentlig sektor ser ikke ut til å ha hatt noen negativ effekt. I aprilmålingen hadde den rød-grønne blokken støtte fra 53 prosent av de ansatte i offentlig sektor. Tallene for juni viser en oppslutning på 52 prosent.

— Jeg forventer ikke at bevegelsene rundt oss skal være en heiagjeng, men vi vet at en god del av den rød-grønne regjeringens støttespillere ønsker seg et rødere og grønnere prosjekt. Og da er det spørsmålet om styrkeforholdet innad i regjeringen kommer opp. Et sterkere SV vil gi en annen politisk retning på regjeringen enn den vi ser i dag, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Med dagens måling er Lysbakken ute av Stortinget, men både Senterpartiet og SV vaker rundt sperregrensen. Eidset mener SV har de mest grunnleggende problemene.

— Bare halvparten av de som oppga at de stemte SV ved kommunevalget i 2011, sier de ville stemt SV nå. Partiet gjorde et svært dårlig kommunevalg, så dette er meget alvorlig. I tillegg lekker partiet velgere særlig til Arbeiderpartiet og Rødt.

Best med stort Høyre

Regjeringspartiet får 64 mandater på Stortinget med dagens måling, det må 85 til for flertall. De borgerlige partiene får til sammenligning 104 mandater.

Høyres Erna Solberg er den store vinneren, med en oppslutning på 35,5 prosent, fem prosentpoeng mer enn Arbeiderpartiet.

— Det er kjekt med gode målinger. Men vi gjentar for oss selv hver gang at dette er en måling og ikke valg, og at det skal godt gjøres å beholde en slik oppslutning. Dette er noe vi må kjempe for.

— 80 prosent av velgerne fra kommunevalget oppgir at de fortsatt vil stemme Høyre. Det er et meget godt resultat. I tillegg plukker Høyre velgere fra alle de andre partiene, med unntak av Rødt, sier Idar Eidset.

Ut av skyggen

Knut Arild Hareide (KrF) leder et parti som først i september skal ta stilling til hvem de vil sitte i regjering med. Så langt har partiet lovet å bidra til et borgerlig skifte, dersom valgresultatet ligger til rette for det.

KrFs oppslutning ligger på femtallet og har ikke opplevd noe løft med Hareide som sjef. Han tror høyredominans ikke betyr et egenrådig Høyre i en borgerlig regjering.

— Skal Høyre få til et skifte, er de avhengig av sentrum. Partiet forstår at det er en del viktige verdivalg for KrF som må være med i et politisk grunnlag for en slik regjering.

— Hvordan skal KrF komme ut av Høyres skygge?

— Enhver regjering er avhengig av å få med seg sentrum, så det uroer meg ikke. Jeg ser dessuten at Høyre har utviklet seg mot sentrum i flere politiske saker i takt med at partiet har vokst i oppslutning. Akkurat nå opplever vi at de store partiene tar mye av oppmerksomheten. Det vil endre seg når vi nærmer oss valgkampen og der ligger vår mulighet.