Opptrappingen skjer i Oslo, Trondheim, Førde, Bergen, Bodø, Tromsø og Harstad. Fra tirsdag vil dermed om lag 540 sykehusansatte være ute i streik.

Målet er å sikre lik lønn for likt arbeid i offentlig sektor, ifølge arbeidstakerorganisasjonen.

— Streikeuttaket denne gang omfatter helsesekretærer, kokker, portører, ambulansearbeidere og radiografer. Dette er viktige yrkesgrupper i sykehusene som har kompetanse og ansvar de må få uttelling for, sier forhandlingsleder for YS Spekter, Ingerid Bjercke, i en pressemelding.

Hun sier de er opptatt av å ramme arbeidsgiver og beklager ulempene tredjepart blir påført som følge av streiken.

– Vi understreker at streiken ikke skal medføre fare for liv og helse, sier Bjercke.

Streiken var et faktum tirsdag 29. juni etter meklingsbrudd mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og arbeidsgiverforeningen Spekter.