Femti bygninger tilhørende Universitetet i Bergen blir ikke ryddet og rengjort så lenge renholderne streiker, skriver universitetsavisen På høyden. Det betyr at universitetet kan få problemer med eksamensavviklingen som pågår for fullt i slutten av mai og begynnelsen av juni.

— Det er ikke noen god situasjon for våre studenter, det er viktig at de som har jobbet lenge frem mot eksamen slipper å få den utsatt, sier direktør Even Berge i universitetets eiendomsavdeling til bt.no.

Låner toalett

Foreløpig avvikles alle eksamener til planlagt tid og på planlagt sted, men hvis streiken blir langvarig kan det bli veldig utrivelige forhold i eksamenslokalene. Mange eksamener blir holdt i leide lokaler, men de eksamenene som skal foregå i universitetets egne lokaler, kan stå i fare.

— Det største problemet så langt er at vi skal avvikle eksamen i lesesalen i Realfagbygget, den såkalte «Hangaren» i begynnelsen av juni, sier Berge.

Hvis det ikke blir rengjort i Realfagbygget må universitetet ut og se etter andre lokaler.

Også i Stein Rokkans hus, det tidligere BT-bygget i Nygårdsgaten, skal det avholdes eksamen. Her prøver universitetet å få til en ordning der studentene kan følges av vakter for å gå på toalettet i nabobygget.

— Vi krysser fingrene og håper at partene blir enige. Vi ser at streiken skaper problemer, sier Berge.

Oppfordrer til lojalitet

Streiken rammer også flere universitetsbygg der det stilles spesielle krav til hygienen, på grunn av laboratorievirksomhet og lignende. Her er det organisk avfall som fort begynner å lukte veldig ille hvis det ikke blir fjernet.

— Biologibygget er blant annet rammet. Her må vi bare vurdere løpende om vi skal begrense aktiviteten eller se om det er behov for å søke om dispensasjon. Vi er opptatt av å finne løsninger samtidig som vi respekterer streiken, sier Berge.

Ifølge På Høyden er ingen av renholderne som er ansatte ved UiB tatt ut i streik. Bygningene som rammes av streiken rengjøres av eksterne byråer, og utgjør om lag halvparten av universitetets bygningsmasse.

Randi Heimvik, som er hovedtillitsvalgt for de UiB-ansatte renholderne, oppfordrer sine medlemmer til å være lojale med de streikende. Hun har gitt sine medlemmer beskjed om at ingen skal tømme boss, vaske eller rydde på andre steder enn normalt.