— Streiken kommer ikke til å gå på helsen løs. Vi opprettholder den akutte beredskapen og gir den øyeblikkelige hjelpen vi skal, forsikrer direktør Rolf Abrahamsen ved Fylkessjukehuset.

Bekymret

Han er likevel bekymret for pasientene. Mange har stått opptil ett år i operasjonskø. Nå blir en rekke operasjoner utsatt.

— I dag har vi avlyst fire kirurgiske inngrep. Totalt denne uken må 11-12 operasjonen avlyses. Fortsetter streiken, kan det bli ille kommende uke.

Fra neste mandag har sykehuset planlagt å behandle 20 barn som lenge har stått i kø for å operere mandlene. Tidligere i dag antydet Abrahamsen at alle disse operasjonene måtte utsettes.

— Men nå har vi bestemt at mandeloperasjonene går som planlagt. I stedet forskyver vi en rekke voksenoperasjoner.

Streikeleder for sykepleierne på Voss, Arvid Langeland, presiserer at streiken i utgangspunktet ikke skal ramme barn.

— Alvorlig syke, kreftpasienter, psykiatrisk syke og barn skal skånes.

- Trenger ro

Sykehusdirektør Abrahamsen mener Norsk Sykepleierforbund stikker kjepper i hjulene for den statrlige overtakelsen av sykehusene.

— 40 arbeidstakerorganisasjoner har vært involvert i den statlige overtakelsen av sykehusene. 39 har godtatt at eksisterende tariffavtaler skal gjelde frem til lønnsforhandlingene til våren. Alle utenom Sykepleierforbundet, som krever mer lønn tre uker etter at reformen er satt ut i livet. Det er ikke dette vi trenger nå. Dette er veldig uheldig, fordi Helse-Norge trenger ro til å få satt sykehusreformen ut i livet, forklarer han.

Abrahamsen mener det er forskjell på å være sykepleier på Voss og i Oslo.

— Sykepleierforbundet tar utgangspunkt i lønnsnivået til de statlige sykehusene. Dette vil i praksis si Radiumhospitalet og Rikshospitalet, som begge er av våre mest spesialiserte sykehus med store kompetansekrav. I tillegg er levekostnadene høyere i hovedstaden, forklarer han.

Direktøren understreker likevel at han ikke ønsker å spekulere i «om sykepleiere i Oslo fortjener høyere lønn».

Lite begeistret

Streikeleder Langeland er lite begeistret for argumentene til sjefen.

— En spesialsykepleier er en spesialsykepleier om han eller hun jobber i Oslo eller på Voss. Denne type vurderinger har jeg ikke sans for. Vi krever en felles tariffavtale for alle sykepleierne, nå som vi kun har en eier, sier han.

Streikelederen forbereder seg på mange uker med konflikt.

— Dette kan fort bli en langvarig streik. Vi håper at NAVO innser at de må gi sykepleierne rimelige lønnsvilkår og en felles tariffavtale for å beholde et skikkelig helsetilbud.