Etter det bt.no kjenner til var lærerne på skolen innkalt til et møte med de tillitsvalgte i Utdanningsforbundet i formiddag.

Etter møtet bestemte lærerne seg for å avslutte aksjonen fra i ettermiddag. Streiken skulle ha vart til tirsdag ettermiddag klokken 16.00. Det blir dermed normal skoledag på Åsane Gymnas i morgen.

Overkjørt av egen fagforening

— Jeg føler vi ble overkjørt av vår egen fagforening. Vi fikk grei beskjed om å komme oss på jobb igjen. Vi ble fortalt at det nå forgår samtaler på sentralt hold. Derfor valgte vi å avslutte streiken. Men blir ikke resultatet av samtalene det vi ønsker, er vi ikke fremmed for å streike igjen, sier streikeleder Adely Hope ved Åsane Gymnas til bt.no.

Glad for støtte fra elever

Lærerne var selv med på å ringe rundt til elevene for å fortelle at det blir normal skoledag ved gymnaset i morgen.

— Vi er veldig glad for den sympati og støtte vi har fått fra elevene ved skolen under streiken, sier Hope.

- Klok avgjørelse

— Jeg tar det til etterretning at de gikk til aksjon og tar til etterretning at de avblåser aksjonen. Det var en klok avgjørelse å avslutte streiken, sier rektor Grete Kirkeeide ved Åsane Gymnas til bt.no.

Lærerne streiket i protest mot at Kommunenes Sentralforbund skal overta statens forhandlinger med lærerne når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Et av de sentrale momenter er at lærernes undervisningstid har vært beskyttet av nasjonale avtaler, men lærerne frykter at KS nå vil fjerne disse avtalene, noe lærerne mener kan redusere både arbeidsmiljø og utdanningskvalitet.

KS har ført til uro og bekymring

Rektor Kirkeeide sier at dette har ført til uro og bekymring mellom lærerne i den siste tiden.

Den ulovlige streiken fikk full oppslutning blant lærerne på Åsane Gymnas, og all undervisning ble avblåst ved skolen i dag.

Siden det er en ulovlig streik blir lærerne trukket i lønn for den tiden streiken har vart.