— Mange nyter streiken, men stresser samtidig med karakterene. Hvis de bruker standpunktkarakterene er det utrolig mange som kommer til å bli skuffet, sier Vilde Stankiewicz, elevrådsleder ved Hop ungdomsskole.

I morgen trappes streiken opp og da vil 29.000 elever i hele Bergen stå uten skole. For alle i 10. klasse kan dette få store konsekvenser for standpunktkarakterene.

På mange skoler skal standpunktkarakterene settes i disse dager, men på grunn av streiken er det fare for at dette ikke blir gjort. I alt vil det ramme mellom 2500–3000 elever.

— Vi vil gjøre det vi kan for å få satt standpunktkarakterene til 10.-klassingene, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Bergen kommune har kontaktet Fylkesmannen for å få en avklaring på saken. Så langt vet de ikke hva de skal gjøre med dette problemet.

Fjorårets karakter

Dersom streiken blir langvarig, risikerer elevene at karakterene ikke blir levert inn innen fristen som er 16. juni.

Tidligere var det terminkarakterene fra jul som ble stående på vitnemålet, dersom karakterene ikke ble sendt inn. Men ifølge Rastad gjelder ikke denne ordningen lenger.

— Vi vet ikke hvilke karakterer elvene kan søke videre utdanning med. Det er derfor uvisst hvilke karakter som vil bli stående på vitnemålet, sier Rastad.

Rastad sier at kommunen sliter med å undersøke dette fordi store deler av fagavdelingen er i streik.

Hvis kommunen ikke får satt karakterene innen fristen, så vil elvene heller ikke få eksamenskarakterene.

— Dette vil gjelde elever over hele landet. Vi har nå spilt dette inn for Fylkesmannen og vi håper på en avklaring så raskt som mulig, sier han.

Ved Hop ungdomsskole har det vært streik i nesten en uke.

Nervøse

Vilde og hennes klassekamerater er nervøse for hva som vil skje med dem. Noe av det verste som kan skje dem er at karakterene fra jul blir stående som standpunktkarakterer.

— Lærerne er ofte strengere til jul når de setter karakterer. Det føles litt som om alt stresset etter jul ha vært forgjeves hvis de siste karakterene ikke teller, sier Vilde.

Hun tror hun får høyere standpunktkarakter i tre fag til sommeren. Hvis karakterene fra jul blir stående risikerer hun å ikke komme inn på den videregående skolen hun ønsker., Nordahl Grieg.

— Folk har jobbet hardt etter jul, veldig mange gjør det, sier Ine Stensvoll.

— Vi forstår at lærerne streiker, men jeg synes Bergen kommune burde sørge for at det ikke går ut over elevene på denne måten, sier Rebekka Aarskog (16).

- Veldig dumt

Frida Kristvik Tombre (15) er også elev ved Hop ungdomsskole. Neste uke er det muntlig eksamen på skolen, hvis streiken er over.

I stedet for å konsentrere seg om det, tenker Tombre på hvilke karakter som kan bli stående på vitnemålet.

— Jeg synes det er veldig dumt. Man setter seg ofte høyere mål og jobber hardere når det virkelig gjelder. Det kan også påvirke hvilke skole man kommer inn på, sier hun.

— Hvis julekarakterene mine blir stående, kommer jeg mest sannsynlig ikke inn på den skolen jeg vil. Da blir det nødskolen som står på siste plass i stedet, sier hun

Hun synes heller ikke noe om at hun også kan risikerer å stå uten eksamenskarakter. Foruten muntlig eksamen neste uke, hadde hun og de andre elvene ved Hop ungdomsskole skriftlig eksamen forrige uke.

— Det er veldig dumt at vi har hatt skriftlig eksamen og kan risikerer å ikke få karakter på den, sier hun.