— Vi er svært glade for at streiken i kommunal sektor er over fra onsdag klokken 17, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

Når Norges største streik på 30 år nå er over, innebærer det at...

  • Barnehager og skoler åpner torsdag morgen som vanlig.
  • Ansatte på steder med kvelds- og nattbemanning, deriblant sykehjemmene, skal returnere til jobb klokken 17, om de er oppført med vakt i dette tidsrommet.
  • Kommunale tjenester med vanlig kontortid vil åpne sine tjenester for publikum torsdag morgen.
  • Parkeringshusene Klostergarasjen og Bygarasjen vil ta betalt for parkering fra kl. 07.00 torsdag morgen.
  • BIR henter boss fra torsdag morgen. Innsamlingen vil skje på ordinær tømmedag. Du vil ikke få redusert regningen.
  • Gjenvinningsstasjonene til BIR åpner portene mandag, til vanlig tid. Unntakene er stasjonen i Samnanger, som åpner tirsdag, og Osterøy, som åpner onsdag om en uke.

Endelig bekreftet

Arbeidsgiverorganisasjonen KS bekreftet allerede ved 13-tiden at streiken var over. En time senere kom den formelle bekreftelsen fra meklingsmann Dag Nafstad. Alle partene i konflikten har godtatt skissen til løsning.

Unios streikeleder i Bergen, Grete Ingebrigtsen, mislikte at KS erklærte streiken for over før meklingsmannen hadde sagt sitt.

— Jeg synes det er helt utrolig at KS kan gå ut på den måten og si at streiken er over, før riksmeklingsmannen har kommet med sin konklusjon. Det var et brudd på spillereglene som jeg ikke hadde trodd KS ville gjøre, sier hun.

Unio beskriver resultatet av forhandlingene som akseptabelt, mens lederen for YS, Tore Eugun Kvalheim, gir uttrykk for at han er godt fornøyd.

Får minimum 7100 kr

Alle de fire sammenslutningene YS, Unio, Fagforbundet og Akademikerne samt arbeidsgiverorganisasjonen KS godtok Nafstads skisse til løsning.

Skissen gikk ut på at alle får et generelt tillegg på 2,1 prosent og minimum 7100 kroner, opplyser Unio.

KS aksepterte at den lokale potten blir redusert fra 1,4 prosent til 0,85 prosent. I denne lokale potten ligger det likelønnsføringer.

Lærergrupper og ansatte med treårig høyskoleutdanning får ekstra uttelling på grunn av tilleggsprotokollen fra 2008. For lærere og skoleledere er det gitt 1,15 prosent og for høyskolegruppen 2.000 kroner.

Minstelønnene økes også. De største tilleggene er gitt for dem med ti års ansiennitet og mer.

- Krevende prosess

Partene brukte det meste av formiddagen onsdag til å vurdere skissen de fikk presentert. Meklingsmannen mente allerede fra morgenen av at mulighetene for å finne en vei ut av konflikten var gode.

Da streiken var avblåst, bekreftet Nafstad at det har vært harde forhandlinger.

— Dette er en omfattende og vanskelig prosess knyttet til en tariffavtale med mange elementer. Partene hadde ulike prioriteringer. Vi gikk inn i en konflikt uten at vi hadde noe konkret forslag på bordet, sier Nafstad.

Omfattende streik

Nesten 50.000 kommuneansatte i mer enn 80 byer og fylkeskommuner har vært i streik. Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen var sterkest rammet.

Skoler, barnehager og SFO-tilbudet ble stengt eller redusert. Også andre kommunale tjenester ble berørt, blant annet sykehjem, hjemmehjelp, renhold og renovasjon.

1 av 10 var i streik Streiken i kommunesektoren har pågått siden 28. mai. Mer enn 45.000 ansatte har vært i streik, det tilsvarer én av ti ansatte i kommunesektoren.

Barnehager, skoler, SFO, sykehjem, renovasjon og en rekke andre offentlige tjenester har blitt rammet.

Flere enn 80 byer og fylkeskommuner er omfattet av streiken, Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen er sterkest rammet.

NAPOLITENDENSER: Bosset flyter i Bergen på grunn av streiken. Nå skal det bort. FOTO: Erik Fossen
STREIKEMARSJ: Unio-ansatte slo ring rundt Rådhuset på streikens nest siste dag. FOTO: Rune Berentsen