Barnehager

ARNA

Arna familiebarnehage — stenges.

Arnatveit barnehage - stenges.

Bogane barnehage - stenges.

Ytre Arna barnehage - stenges.

FANA

Apeltun barnehage - tilsynsordning.

Idavollen barnehage - tilsynsordning for barn 3-6 år.

Kloppedalsveien barnehage - stenges.

Rådalslien barnehage - tilsynsordning.

Sandalsbotn barnehage - stenges.

Skjold barnehage - tilsynsordning for barn 3-6 år. Avdelingene Hvitveis og Smørblomst (0-3 år) stenges.

Storetveit barnehage - stenges.

Ulsmåg barnehage - stenges.

Vallalia barnehage - tilsynsordning.

ÅSANE

Bekkjarkrokane barnehage - tilsynsordning, også for familiehjemmene.

Blokkhaugen barnehage - tilsynsordning for barn 3-6 år.

Ervik barnehage - tilsynsordning, to barnegrupper som får tilbud annenhver dag.

Flaktveit barnehage - tilsynsordning.

Langarinden barnehage - tilsynsordning for ulike grupper annenhver dag.

Liakroken barnehage - tilsynsordning.

Morvikbotn barnehage - tilsynsordning for ulike grupper på ulike dager.

Rolland - Ulsetåsen barnehage - tilsynsordning for barn 3-6 år.

Salhus barnehage - tilsynsordning i tre dager, deretter stenging.

Trollskogen barnehage - stenges.


Skoler

Ingen videregående skoler i Bergen blir foreløpig stengt.

— Elevene på de vidaregående skolene skal møte som normalt på fredag. Hver skole vil gi informasjon om hvordan undervisningen blir rammet, sier informasjonssjef Stanley Hauge i Hordaland fylkeskommune.

Privatisteksamen vil også gå som normalt fredag.

- Vi har søkt om dispensasjon for privatisteksamen neste uke også, men vi kan ikke forskutere dette, sier Hauge.

ARNA

Garnes skule - stenges. SFO stenges om morgenen, men er åpen som vanlig etter skoletid.

Garnes ungdomsskole - stenges.

Haugland skole - skole og SFO stenges.

Indre Arna skule - skole og SFO stenges. All utleie av skolens lokaler utgår.

Lone skole - skole og SFO stenges.

Trengereid skole - skole og SFO stenges.

Ytre Arna skule - skole og SFO stenges.

Ådnamarka skole - skole og SFO stenges.

Garnes vidaregåande skule - mange lærere i streik, men eleverne møter som normalt

Arna vidaregåande skule - mange lærere i streik, men eleverne møter som normalt

FANA

Apeltun skole - skole og SFO stenges. Alle planlagte foreldremøter og arrangementer i regi av skolen utgår. All utleie av skolens lokaler utgår.

Helldal skole - skole og SFO stenges.

Hop ungdomsskole - skole og utvidet skole stenges.

Kaland skole - skole stenges. SFO har åpent til vanlig tid.

Kirkevoll skole - skole stenges. SFO har åpent til vanlig tid.

Kringlebotn skole - skole stenges. SFO har åpent til vanlig tid. Foreldremøter og planlagte aktiviteter i skolens regi utgår.

Krokeide skole - skole og SFO stenges.

Midtun skole - skole stenges. SFO har åpent til vanlig tid.

Nattland skole - skole stenger, men eksamen gjennomføres 27. mai. SFO vil være åpen til vanlig tid.

Nordvik skole - skole stenges. SFO delvis åpen.

Paradis skole - skole stenges. SFO holder åpen til vanlig tid.

Riple skole - skole og SFO stenges.

Rådalslien oppveksttun - skole stenges.

Skjold skole - skole stenges. SFO holdes delvis åpen.

Slåtthaug skole - skole stenges.

Smørås skole - skole stenges. SFO er delvis åpen.

Storetveit skole - skolen stenges, men skolen tar sikte på å gjennomføre eksamen i engelsk for 10 C og 10 E torsdag 27. mai.

Ulsmåg skole - skole og SFO stenges.

Slåtthaug videregående skole - mange lærere i streik, men eleverne møter som normalt

Stend vidaregåande skule - mange lærere i streik, men eleverne møter som normalt

ÅSANE

Blokkhaugen skole - stenges.

Breimyra skole - stenges.

Eidsvåg skole - skolen stenges for alle, unntatt klasse 2B som får undervisning inntil videre. SFO åpen til vanlig tid.

Flaktveit skole - skole og SFO stenges.

Haukedalen skole - skole stenges, men klasse 6 B reiser på leirskole mandag 31. mai som planlagt. Tilsynsordning for 1. trinn i skoletiden. SFO holdes åpen til vanlig tid. Elever på 2.-4. trinn må gå hjem i skoletiden.

Haukås skole - skole og SFO stenges.

Hordvik skole - skole stenges. SFO åpen til vanlig tid.

Kalvatræet skole - skole og SFO stengt.

Kyrkjekrinsen skole - skole stenges. SFO holdes åpen.

Li skole - skole og SFO stenges.

Marikollen skole - skolen stenges.

Mjølkeråen skole - skole stenges. Tilsynsordning for 1. trinn i skoletiden. SFO holdes åpent til vanlig tid.

Rolland skole med avdelingene Kålåsen og Storåsen - skole og SFO stenges.

Salhus skole - skole og SFO stenges.

Tertnes skole - skole stenges. SFO åpen. Ingen konsekvenser for utleie til turnstevne.

Ulsetskogen skole - skole stenges. SFO er åpen etter skoletid.

Åstveit skole - skole stenges. Spesialavdeling og tilsynsordning stenges.

Åsane videregående skole - mange lærere i streik, men eleverne møter som normalt

U. Pihl videregående skole - mange lærere i streik, men eleverne møter som normalt

Tertnes videregående skole - mange lærere i streik, men eleverne møter som normalt

ANNET

Ortun skole - Bassenget stenges. Det innebærer at Bergens svømme- og livredningsklubb ikke kan bruke bassenget på ettermiddager og lørdager. Det blir heller ikke publikumsbading.

Sykehjem

— Vi har fått innvilget en del dispensasjoner og jeg kan love at det blir forsvarlig drift ved alle våre sykehjem, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

ÅSANE

Ulset sykehjem

- Vi blir ikke så hardt rammet av streiken i første trinn. Det blir litt redusert aktivitet for beboerne, og bemanning som tilsvarer normal helgebemanning, sier nestleder ved sykehjemmet, Irene Mjanger til bt.no

Midtbygda sjukeheim

FANA

Skjoldtunet sykehjem

ÅRSTAD

Kolstihagen sykehjem

Andre

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE

Administrasjon — saksbehandling og håndtering av henvendelser fra publikum blir forsinket.

Pedagogiske fagsentre ved PPT Arna og PPT Åsane - spesialpedagogisk hjelp til enkeltbarn i barnehager kan bli berørt. Foresatte blir varslet av barnehagen.

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ

Byggvedlikehold - redusert parkdrift.

Etat for byggesak og private planer - kundesenter stenges.

Grønn etat - under streik vil det ikke bli inngått nye avtaler om utleie av byrom.

Vann- og avløpsetaten - kundesenteret stenges. Mer informasjon på VA-etatens nettside.

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG EIERSKAP

Kemneren - Utbetalinger, som skatt til gode, vil gå som normalt. Kemneren har felles ekspedisjon med Skatt Vest. Dersom Skatt Vest blir tatt ut i streik, vil publikumsekspedisjonen bli stengt. Eiendomsskattekontoret blir ubetjent hvis Fagforbundets medlemmer tas ut i streik.

IKT Drift - Alle IKT-løsninger vil være tilgjengelige ved inngangen til en streik, men bemanningen blir sterkt redusert. Det blir søkt om dispensasjon for kritisk personell. Feilretting og tilgjengelighet blir prioritert.

Seksjon for konkurranse og utvikling - Konsekvenser ikke avklart.

Lønns- og regnskapssenteret - Regnskap blir noe berørt. Ingen konsekvenser for utbetaling av lønn. Øvrige konsekvenser ikke avklart.

HR-seksjonen - Seksjonens bemanning vil bli sterkt redusert. Konsekvenser ikke avklart. Yrkesopplæringsavdelingen - Inntak av lærlinger kan bli forsinket så lenge streiken pågår.

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG INKLUDERING

For å sikre en forsvarlig minimumsbemanning er det søkt om dispensasjoner for ansatte som har arbeid med direkte konsekvenser for innbyggernes liv og helse.

Administrasjon - Mange ansatte i Byrådsavdeling for helse og inkludering kan bli tatt ut i streik, og dette vil føre til at planleggingsarbeid innen en rekke fagområder utsettes, samt til redusert administrasjonsoppfølging av enheter som hører inn under byrådsavdelingen.

Sykehjem - Aktivitetsnivået ved enkelte sykehjem reduseres, spesielt Midtbygda, Skjoldtunet, Kolstihagen og Ulset.

Ergo- og fysioterapi - Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten i Fana og Åsane må avlyse de fleste av sine avtaler.

Hjemmesykepleie - Streiken kan medføre noe redusert tilbud for enkelte brukere av hjemmesykepleie.

Sosialtjeneste - Sosialtjenesten ved NAV-kontorene vil ha redusert servicenivå. Dette gjelder spesielt i Årstad og Åsane.

Helsestasjoner - Helsestasjonene får redusert tilgjengelighet. Dette gjelder spesielt Solheimsviken, Landås, Nesttun og Ulset helsestasjon.

Barnevern - Barnevernet i Bergenhus og Ytrebygda må utsette oppfølging av mange saker. Dette gjelder også foreldreveiledningskontoret for Ytrebygda og Fana. Foreldreveiledningskontoret i Bergenhus og Årstad rammes ikke.

Utekontakten - Utekontaktens forebyggende arbeid blir kraftig redusert. Rådgivningstjenesten for ungdom blir stengt. Ved akutt behov for kontakt, kan man ringe 5556 8600 eller møte opp i ekspedisjonen i 2. etasje i Strømgaten 10.

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, KIRKE OG IDRETT

Bergen offentlige bibliotek - redusert bemanning på hovedbiblioteket og filialene Loddefjord, Oasen, Landås, Fana og Åsane. Bokbussen kan bli rammet. Kulturkontorene - redusert bemanning.

BYRÅDSLEDERS AVDELING

Budtjenesten - redusert distribusjon av post.

Informasjonssenteret i rådhuset - redusert drift.

Kommunens sentralbord - stenges.

Grafisk senter - redusert aktivitet.

Bergen brannvesen - sentralbord og feie- og tilsynstjenestene vil bli rammet. Feiing og tilsyn, samt saksbehandling, vil med stor sannsynlighet ikke bli gjennomført som varslet og avtalt. Ved en streik vil du finne brannvesenets telefonliste på internett www.bergen-brannvesen.no.

BYSTYRETS KONTOR

Bystyrets kontor - redusert administrativ drift. Sentralbord stenges. Bystyremøtet 31. mai avvikles som planlagt. Alle komitémøter i uke 22-23 utgår, med unntak av møtet i Komité for kultur, idrett og næring. Med unntak av Bergenhus og Ytrebygda, avlyses alle bydelsstyremøter i uke 24.

KOMMUNALE FORETAK

Bergen bolig- og byfornyelse KF - redusert aktivitet.

Bergen Parkering KF - en del trafikkbetjenter i streik

Bergen Vann KF - redusert aktivitet. Andre konsekvenser ikke avklart.