Det samme gjorde kolleger i 45 andre europeiske havner. Forslaget innebærer effektivisering av driften i havnene, og berører alle typer tjenester, fra lasting og lossing til passasjertrafikk og agentvirksomhet. Blir forslaget vedtatt, mister havnearbeiderne fortrinnsrett til all lossing og lasting på kaien.

"Self handling"

— Viktig for oss er "self handling"-prinsippet, som det nye direktivet innebærer. Det betyr at enhver aktør kan hjelpe seg selv, og at skipsmannskap på båtene kan gjøres om til havnearbeidere, forklarer klubbleder Øyvind Moss Pedersen.

Havnearbeiderne i Bergen frykter dermed at mannskap fra lavkostland kommer til å overta jobbene deres, når de legger til ved Dokkeskjærskaien.

Sosial dumping

— Det blir fritt frem for sosial dumping av arbeidsplassene våre. Polakker, ukrainere, filippinere, russere og mannskap fra Baltikum kommer til å utføre arbeidet vårt for bare 28 kroner timen, tror en av de streikende, Jørn Tetler.

— Det kan vi ikke konkurrere med her i Norge, og det er vitterlig ikke meningen heller, mener Moss Pedersen.

Forslaget til nytt direktiv skal behandles i EU-parlamentet 9. og 10. oktober. Det hører med til historien at det allerede nå er kommet inn 267 forslag til endringer...

STREIK PÅ HAVNEN: – Å streike er aldri nokke kjekt. Men vi må tro på at det nytter, sier Egil Flaktvedt (t.h), som har jobbet som laste- og lossearbeider i 25 år.
FOTO: TOR HØVIK