• Vi lever i en ulvetid. Forslaget til statsbudsjett svekker det sosiale sikkerhetsnettet og er et angrep på opparbeidete rettigheter.

Det var tidligere klubbleder Trygve Horgen ved Mjellem & Karlsen som sa dette da han holdt appell foran flere hundre LO-medlemmer på Torgalmenningen i ettermiddag.

Anledningen var den politiske streiken som LO iverksatte over hele landet mellom klokken 14 og 15 i dag for å markere motstand mot Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett.

Hovedappelen ble holdt av forbundsleder Oddrun Remvik.

— Statsminister Kjell Magne Bondevik sa før statsbudsjettet ble lagt frem, at fattige mennesker i inn- og u-land ville bli for-nøyde med budsjettet. Men da kan han ikke ha tenkt på de 100 000 fattige som må ta til takke med lusne 330 millioner kroner til ulike tiltak, sa Oddrun Remvik.

Forbundslederen refset regjeringen også for finanspolitikken, som ville føre til økt arbeidsledighet.

— Det er på tide at regjeringen og Stor-tinget tar tilbake kontrollen over finanspolitikken, og ikke lar sentralbanken kjøre sitt eget løp. Nå må kronekursen svekkes, sa Remvik.

Klubbformann Sigmund Løvland hos Grevstad AS var blant de mange som markerte motstand mot regjeringens forslag til statsbudsjett på Torgalmenningen i ettermiddag.