45 ansatte i Bergen Parkeringsselskap blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige. Meklingsfristen går ut klokken 2400 i morgen. Det betyr etter alt å dømme at Klostergarasjen stenges.

– Anlegget kunne for så vidt stått åpent. Alt er automatisert, men av hensyn til sikkerheten ligger det an til at vi stenger garasjen, i hvert fall for deler av perioden, sier administrerende direktør Bjørg Hatlem.

Klostergarasjen er delvis betjent av uorganiserte og først etter et møte klokken 1200 i dag blir det bestemt om garasjen likevel skal stenge helt ved en eventuell streik.

ByGarasjen derimot kommer til å stå åpen.

– Men vi kommer ikke til å kreve inn betaling. Bommene vil stå åpne.

Det blir billig å parkere og sjansene for å bli tatt dersom du står ulovlig parkert er heller liten.

– Jeg tror vi muligens har to trafikkbetjenter som ikke er organisert i noen av forbundene som eventuelt kommer i streik.

Bergen Parkeringsselskap har store inntekter både på innkreving av bøter og i form av betalingsavgifter.

– Vi regner med et inntektstap på ca. en million kroner per uke ved streik, sier Bjørg Hatlem.