Meklingen mellom Spekter og Unio i oppgjøret for sykehusansatte førte ikke fram. 870 ansatte går ut i streik fra fredag morgen.

— 142 personer er tatt ut i streik i Helse Bergen. Det er for det meste sykepleiere, men også andre grupper. Mange av disse er viktige for å opprettholde et godt nok tilbud og vi har derfor søkt om en del dispensasjoner, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

Skoler og barnehager i morgen

 • Streiken rammer skoler og barnehager først fredag morgen, opplyser informasjonsdirketør Robert Rastad i Bergen kommune.

Det betyr at skole- og barnehagebarn ikke trenger å bli hentet før normal tid i dag.

Se de oppdaterte listene her

Slik rammer streiken på Vestlandet:

Hordaland

 • Askøy

64 personer tatt ut i streik

Ingen skoler eller barnehager blir stengt.

Kommunens postmottak stenges, og post til kommunen blir kanskje ikke behandlet så lenge streiken varer.

 • Bergen

2402 personer tatt ut i streik

Flere barne— og ungdomsskoler må stenge.

Bergen kommunes streikeside finner du her.

 • Kvam

7 personer i tas ut i streik innen IT.

Det er gitt dispensasjon for drift av trygghetsalarmer og varslingsanlegg.

 • Kvinnherad

56 personer tatt ut i streik, alle i Fagforbundet.

Ingen skoler eller barnehager stenger.

 • Os

48 personer tatt ut i streik.

Rammer kunde— og postmottak, NAV sosial, teknisk område.

Redusert SFO-tilbud på enkelte skoler.

 • Hordaland fylkeskommune

572 personer tatt ut i streik. Sogn og Fjordane

 • Flora

48 personer tatt ut i streik, 45 fra Fagforbundet og 3 fra Flora Hamn.

Ingen skoler eller barnehager stenges.

 • Førde

23 personer tatt ut i streik, alle fra fagforeningen Delta.

Ingen skoler eller barnehager stenges.

 • Vågsøy

23 personer tatt ut i streik, alle fra Fagforbundet.

Ingen skoler eller barnehager stenges.

 • Årdal

65 personer tatt ut i streik, alle fra Fagforbundet.

Ingen skoler eller barnehager stenges.

— Umulig

17.000 kommuneansatte går ut i streik. Det ble brudd i meklingen 13 timer på overtid torsdag.

— Vi må nå konstatere at det er umulig å komme fram til en løsning og at det nå er konflikt i kommunesektoren, uttalte meklingsmann Dag Nafstad, som har vært ansvarlig mekler i kommuneoppgjøret i 12.30-tiden torsdag.

— Det er stor avstand mellom Unio og KS. Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å legge frem en skisse. Det betyr at cirka 6.000 Unio-medlemmer i tariffområdet KS er i streik fra fredag morgen, varslet Unio kort tid etter på sin hjemmeside.

LO-kommune tar ut 9.902 medlemmer i streik, Unio rundt 6.000, YS kommunenes 827 medlemmer og Akademikernes rundt 300. Streiken trår i kraft fredag morgen.

Skoler, sykehus, barnehager, politi, departementer, universiteter og høyskoler er blant de institusjonene som blir rammet av streiken.

Tidligere torsdag kom partene i staten til enighet, 11 timer på overtid. Kommuneoppgjøret hadde en meklingspause natt til fredag i påvente av oppgjøret i staten. Streikefaren ble imidlertid regnet som vesentlig større i kommunene enn i staten.

— Mindre fastlåst

Som følge av at meklingen i statsoppgjøret har trukket kraftig ut i tid, var det pause i meklingen for de ansatte i Oslo kommune frem til klokken 8.30.

I KS-området skal det ikke være pause, men siden det heller ikke har kommet til brudd, vil streikeuttatte skoler og barnehager over hele landet holde åpent som normalt i dag, og eventuelt først stenge dørene fra fredag morgen.

— Det er meklingspause i Oslo kommune til klokken 8.30 torsdag morgen. Det betyr at alle som har fått varsel om at de kan bli tatt ut i streik, går på jobb som vanlig i dag, opplyser Unio på sine nettsider.

Det samme sier forhandlingsleder Pål N. Arnesen i YS Stat.

— Inntil det kommer en ny beskjed, må folk møte på jobb som normalt, sier han.

Mer penger

Over 600.000 offentlig ansatte blir berørt når meklingen nå brøt sammen, men i første omgang er rundt 30.000 tatt ut i streik. Skoler, sykehus, barnehager, politi, departementer, universiteter og høyskoler er blant de institusjonene som blir rammet dersom meklingsarbeidet ikke fører fram.

Kilder som sitter tett på forhandlingene i staten forventer at et nytt tilbud fra staten vil ligge noe over den opprinnelige rammen på 3,21 prosent. Kravet fra arbeidstakerne lå i utgangspunktet på like under 4 prosent.

Staten skal også ha gått bort fra kravet om lokale lønnspotter til 41 statlige virksomheter, noe som lå tett opptil Akademikernes ønske om mer lokal lønnsdannelse. De tre største sammenslutningene synes dermed å ha vunnet fram med kravet om at pengene i stor grad skal fordeles sentralt.Partene i lønnsoppgjøret for de statsansatte ser ut til å ha tatt store steg nærmere en løsning i løpet av natten. Og selv om meklingen fortsetter i kommuneoppgjøret, vil skoler og barnehager åpne som normalt.

Også eksamensavviklingen ved landets høyskoler og universiteter vil høyst sannsynlig bli gjennomført etter planen.

Les mer om meklingene på hjemmesidene til LO, Unio og KS.

Hva mener du om streiken? Si din mening her.