Byrådet har i dag besluttet at Strax-huset flyttes til Damsgårdsveien 106.

— Byrådet styrker innsatsen med større lokaler, et helse- og sosialfaglig akutteam, samt en ambulerende tjeneste i en overgangsperiode, sier byråd for helse og inkludering, Hilde Onarheim i en pressemelding.

Styrker tilbudet

— Det har vært en krevende prosess å finne nye lokaler til Strax-huset. Noen huseiere har trukket seg på grunn av målgruppen, og andre alternativer har vært uaktuelle på grunn av beliggenhet, egnethet eller størrelse. Damsgård er det beste tilgjengelige alternativet. På Damsgård vil Strax-huset også få betydelig større lokaler enn de har i dag, sier Onarheim.

— Strax-huset gir i dag et svært godt tilbud til stoffavhengige, og vi styrker nå innsatsen med en ambulerende tjeneste i en overgangsperiode og et helse- og sosialfaglig akutteam, sier Onarheim.

Bedre for LAR-brukere

Hun påpeker også at det er mest hensiktsmessig å lokalisere LAR-senteret et annet sted enn Strax-huset.

— Brukere av LAR-sentrene forsøker å være i en stabil livssituasjon uten stoffmisbruk, og vi tilpasser derfor lokalene på Engen slik at LAR-senteret kan etableres der. Vi ønsker også å få flere inn i legemiddelassistert rehabilitering, sier Onarheim.

Strax-husets virksomhet skal evalueres etter to år.

Vil omgjøre

Venstres 2.kandidat til høstens kommunevalg, ser flyttingen som midlertidig.

— Når Venstre kommer i Byrådet vil dette vedtaket reverseres, slår Erlend Horn fast.

Han vil bygge opp et tilbud for rusavhengige der Legevakten ligger i dag. Når politiet og legevakttjenesten flytter sammen i et nytt bygg på Nygårdstangen, blir flere tusen kvadratmeter bli frigjort.

— Byrådet må våge å tenke visjonært. I Zürich har man klart å løse problemene Bergen sliter med i Nygårdsparken, sier han.

Nå frykter han at brukerne ikke blir med på flyttelasset over Puddefjorden på grunn av avstanden til Nygårdsparken. Han mener byråden ikke har satt seg inn i hvordan det er å være rusmisbruker.

Reagerer sterkt

SV's Oddny Miljeteig reagerer også svært sterkt på Byrådets vedtak. Hun er redd for at de mest rusavhengige får et dårligere tilbud med den nye plasseringen.

— Avstanden fa Nygårdsparken vil i praksis kunne gjøre Straxhuset utilgjengelig for de brukerne som trenger det mest. I så fall kan byen stå uten et Straxhus for de mest sårbare, slitne og marginaliserte rusavhengige, sier hun.

Hva mener du om lokaliseringen? Si din mening her.