Bergen kommune får friske midler fra staten til å drive rusarbeid. 8,5 millioner nye kroner skal fordeles på tiltak som rusakutten, Strax-huset og et hotellprosjekt. Til sammen får Bergen 20,2 milioner kroner.

Ba kommunen søke

Fire av de nye millionene er forbeholdt Strax-huset (se faktaboks). Helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var på plass i ettermiddag for å gi beskjeden.

Pengene ville ikke kommet uten henne. For det var Strøm-Erichsen som mente at kommunen burde søke om støtte. Det hadde de ikke tenkt på selv.

— Jeg var her på et rusmøte i februar. Da hadde ikke kommunen søkt om penger til Strax-huset. Jeg mente at utvidet åpningstid her ville være et viktig steg på veien for å få rusavhengige bort fra Nygårdsparken – for å finne alternative møtesteder som ikke er så åpne, sier Strøm-Erichsen.

To uker etter søknadsfristens utløp kom det derfor en søknad fra kommunen, og Bergens pott med friske penger ble nær doblet.

— Hun oppmuntret oss

Christine B. Meyer, byråd for helse og utvikling bekrefter at kommunen ikke hadde planer om å søke de fire millionene Strax-huset nå har fått.

— Helseministeren tok det opp. Hun oppmuntret oss til å søke, sier Meyer.

— For tre uker siden skrev BT at kommunen ikke har noen plan for ruspolitikken. Og helseministeren måtte be dere om å søke om penger til tiltak. Det virker litt passivt?

— Nei, vi har søkt i bøtter og spann. Vi har prioritert å få på plass konkrete tiltak, sier Meyer, og påpeker at kommunen faktisk søkte om støtte til de andre tiltakene som nå har fått penger.

— Jeg skjønner spørsmålet, men jeg vil ikke kalle Bergen kommune passiv, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Hva synes du om kommunens ruspolitikk?

— Jeg synes jo at det er veldig viktig at de får laget en plan for ruspolitikken. Det er viktig å ha en helhetlig politikk på dette. Samtidig vil jeg si at man det finnes mange gode tiltak. Mange tenker kanskje at «det skjer ingenting». Men den nye rusakutten, for eksempel, er noe Bergen har vært god på, sier Strøm-Erichsen.

Nest mest

På Strax-huset var det en gledens dag. De kan nå holde åpent lenger på kveldstid.

— Pengene betyr at vi kan utvide tilbudet til de aller mest slitne blant oss. Det betyr mye for disse personene, sier Hege Ramsli Njøten, leder for dagavdelingen på Straxhuset.

Bergen er kommunen etter Oslo som får mest penger til rustiltak. Bergen kommune får 79 kroner pr. innbygger. Trondheim må greie seg med 48 kroner.

— Oslo er i en særklasse, men Bergen har mange av de samme problemene, sier Strøm-Erichsen.