Klokka 22 måndag kveld gjekk straumen over store delar av Askøy. Det meste av dette vart retta opp innan eit kvarter, men området ved Marikoven var framleis utan straum.

– Grunnen er ein jordfeil i ein gamal høgspentkabel, opplyser Dagfinn Åsen, vakthavande i Askøy Energi.

Åsen anslår at det bur om lag 7-800 menneske i det straumlause området.

Ved 06.30-tida var straumen tilbake i Marikoven,