Aksjonsleder i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), havnedirektør Morten Meibom, sier dette til Bergens Tidende. Fra kommandorommet i Bergen Havnevesens lokaler på Bradbenken leder han det store teamet som organiserer strandsonerensing av oljen fra «Rocknes».

— Vi er nå gått fra akuttfasen der hovedoppgaven var å samle opp frittflytende olje og over i fasen vi kaller strandsonerensing, forteller Meibom.

— Med hjelp av 22 fartøyer og 120 mann har vi tatt opp 100 tonn olje blandet med sjøvann. I fasen vi nå er inne i, skal vi renske strendene. Det vil bli en krevende prosess. I ukene som kommer, vil vi ha 17 fartøyer og 80 mann i sving. Mannskapene er kommunalt ansatte i kommunene som er rammet, personell fra Sivilforsvaret og noen frivillige. De som har meldt seg frivillig, er blitt ansatt av aksjonsledelsen. Dermed er de sikret av forsikringer og av HMS-kravene til arbeidsmiljø, sier havnedirektøren.

Badesesongen ikke i fare

— Vi mener og tror vi skal klare å friskmelde naturen innen påske. Folk skal kunne bruke de berørte badestrendene i området til sommeren, sier Meibom.

— Vi har begynt strandsanering flere steder, blant annet i Kongshavn ved Alvøen, forteller Tom W. Hansen. Han er Kystverkets rådgiver for IUA.

— Sør for en linje mellom Ekerhovdvågen til pynten på Hilleren og nord for en linje mellom Hanøy og Austrevågen ved Ågotnes er det ikke funnet tung olje. Imellom disse to linjene er det oljetilgriset strender mange steder. Noen av stedene er det mye olje på store arealer. Andre steder er det mindre mengder olje som må fjernes, sier Hansen.

Barker og spyler

— Strendene i hele området blir saumfart og det blir laget nøyaktig beskrivelser av posisjonene vi skal renske. Det er registrert ca. 40 posisjoner. Men jeg regner med at tallet vil stige, sier Hansen.

— Det første vi nå gjør er å strø bark langs strendene på lavvann, og samler det opp når det er flo sjø. I neste fase vil vi lavtrykksspyle og barke på nytt. Naturen vil selv bidra til rengjøringen. I sjøen finnes bakterier som spiser olje. Men det skjer så sakte, at vi er nødt til å ta opp det grøvste. På kaier, badestrender og populære svaberg vil vi spyle med varmt vann og deretter barke, sier Hansen.

— Folk skal ikke bekymre seg for om de kan bruke disse områdene til sommeren. Vi har som mål å ha renset opp innen påske, sier Hansen.

Det er tatt opp ca. 300 tonn olje iblandet sjøvann etter forliset. Av dette har Kystverket tatt opp vel 200 tonn ute i fjordsystemet, mens IUA har tatt opp ca. 100 tonn langs strendene, sier Hansen.

Gard dekker utgiftene

— Til nå har vi i IUA brukt ni millioner kroner på aksjonen, sier Meibom. - Vi regner med at vår andel av opprenskningsarbeidet etter forliset av «Rocknes» vil koste 20 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til Kystverkets utgifter. Både våre og Kystverkets utgifter vil bli dekket av forsikringsselskapet Gard. Det offentlige vil altså ikke få utgifter som følge av forliset, sier Meibom.

Han skryter av mannskapene som er med. - Jeg er imponert over hvor motivert de er og den innsatsen de legger for dagen med å ta opp oljen, sier Meibom.

VASKEGJENG: Disse tre kommuneansatte fra Bergen, André Dingsør til venstre, Christer Faye og Eirik Espeland, har midlertidig fått nye arbeidsoppgaver. De er blant mannskapene som rensker strendene i Kongshavn.<p/>FOTO: HELGE SUNDE