Det vil trolig kreve to til tre måneders innsats å renske opp i strandsonen etter oljeutslippet fra havaristen «Server». 150 personer fordelt på seks kommuner ble tirsdag satt inn i arbeidet, får NTB opplyst.

Kystverket var tidlig ute med å antyde at opprenskningen ville bli svært langvarig, kanskje et halvt år. Rocknes-aksjonen varte nærmere et halvt år, men den aksjonen var inne i et skjermet farvann, mens «Server» havarerte i røft farvann.

Flere opprenskingslag var tirsdag i gang i seks kommuner fra Øygarden i Hordaland i sør, til Gulen og Solund kommuner i Sogn og Fjordane i nord.

– Slik jeg nå vurderer situasjonen, vil arbeidet ta fra to til tre måneder, sier havnedirektør Gunvald Isaksen i Bergen og Omegn Havnevesen til NTB.

Han leder den interkommunale beredskapsgruppen IUA Bergen som har ansvaret for den landbaserte opprenskningsaksjonen etter skipsulykken.

150 personer

Isaksen opplyser at det fortsatt er umulig å renske svaberg ut mot havet, men til sammen 150 personer er i sving der de kan jobbe «innaskjærs» i le for vinden.

30 mann er satt inn i oljebekjempelsen i Sildavågen på østsiden av Fedje. På vestsiden står været altfor hardt på, men det kan faktisk også være en fordel, ifølge Isaksen: Storm og høy sjø bistår med å vaske fjæresteinene og skylle griseriet til havs, der mye av det går i oppløsning og/eller fortynnes over store områder.

Også i østre skjærgård i Øygarden kommune er folk i gang med opprenskning. 35 mann fordelt på flere lokaliteter som er rammet.

Både på Askøy og i Austrheim kommune er det satt inn 25 mann, fordelt på flere steder. I Fjell kommune er ti personer i sving.

Heller ikke Sogn og Fjordane har unngått konsekvensene av Server-havariet. I Gulen jobber 20 personer og i Solund er ti personer satt inn mot oljesølet.

Det mest effektive strandsaneringsutstyr som er tatt i bruk er stort sett båt for ilandstigning og spade.

Fikse forslag

Lederen for oljekrigerne kan fortelle at det hele tiden har vært pågang fra folk som vil selge seg inn med fikse forslag. Ikke bare fra Norge, men faktisk fra hele verden.

– Vi vurderer hvert enkelt tilbud i samarbeid med Kystverket, men foreløpig har vi ikke fått noen revolusjonerende forslag. I utgangspunkt bruker vi ikke fikse forslag. Hittil har vi det utstyret vi trenger, sier havnedirektøren.

– Noen råd til velmenende sivilbefolkning i strandsonen?

– Gå ikke ned og begynn å rote i oljen uten verneutstyr og nødvendig opplæring i å håndtere oljen. All olje er farlig, sier operasjonslederen, som er glad for alle tilbud om bistand.

– Men foreløpig klarer vi oss med våre egne, lokale folk, sier han.

TUNG JOBB: Opprenskingsarbeidet på Fedje. Jakob Hernar t.v.Barbro Øvstebø i midten.Trond Kolås med spaden og Thomas André Sveri til høyre.
RYDDET PÅ FEDJE: Thomas André Sveri var en av de frivillige som ryddet opp oljesøl på Fedje. Fortsatt gjenstår måneder med strandrens.