Han slo kommunelegen i ansiktet, sparket ham i låret, kom med trusler — og tok tak i kommunelegens slips og strammet det ettertrykkelig til.

Årsaken til volden var at 30-åringen ville ha utskrevet flere tabletter. Midhordland tingrett mener volden fant sted under særdeles skjerpende omstendigheter, og at det er alvorlig når slik vold rammer en lege i kommunal legevaktvirksomhet.

Tingretten var imidlertid ikke enig i at legen kunne regnes som "offentlig tjenestemann", noe som ville gitt en skjerpet straff. 30-åringen er dømt til 120 dagers fengsel. Han ble i tillegg domfelt for flere andre forhold.