På grunn av forurenset luft på Danmarksplass iverksettes nå en rekke tiltak, forteller byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

— Det er viktig å presisere at situasjonen på Danmarksplass er bekymringsfull, men vi må også si at vi ikke har en tilsvarende akutt luftsituasjon i Bergen sentrum som det vi opplevde for en tid tilbake, sier Mæland.

Tiltakene iverksettes fra torsdag 4. februar.

De skal vare i hvert fall frem til vinterferien.

— Dette er tiltak vi ikke skal slå av og på, sier informasjonssjef Robert Rastad i Bergen kommune.

Her er tiltakene:

• Sambruksfelt fra sør.

• Ekspressbusser fra Lagunen til sentrum (rutetider på Skyss.no)

• Styrking av rutetilbud på belastede bussruter.

• Økt innfartsparkering på Lagunen og Åsane senter.

• Halvering av parkeringskapasiteten i Bygarasjen og kommunalt parkeringsanlegg i Solheimsviken.

• Politiet vil intensivere kontroller og bøtelegging av tomgangskjøring.

• Begrense bruk av parkeringsplass ved rådhuset.

• Oppfordring til private parkeringseiere i Solheimsviken/Marineholmen om å halvere parkeringstilbudet.

• Oppfordring til transportører med tunge kjøretøy om å unngå å kjøre via Bergen sentrum – og å unngå rushtidene om mulig.

• Kontakt mot Jernbaneverket om prioritering av godstog til Bergen på nattestid slik at godsavvikling kan skje utenom morgenrushet.

• Unngå unødig båttrafikk i Bergen havn.

• Informasjon til byens innbyggere og arbeidsgivere om tiltakene

Sambruksfelt fra nord og vest vil bli vurdert dersom luftforurensningen forverres.

Si din mening om tiltakene i feltet under!