Høyres Martin Smith-Sivertsen var selv med på å forhandle frem budsjettforliket med byrådspartiene. Han reagerer sterkt på at byrådet nå øker prisene på tjenestene, og innfører kjøpsplikt.— Vi kan ikke stille oss bak en kjøpsplikt for bydeler og andre etater. Høyres utgangspunkt er det stikk motsatte - at bydelene og etatene skal ha mest mulig frihet til selv å kunne velge de leverandører de finner billigst, sier gruppeleder Martin Smith-Sivertsen.Høyre mener det ikke er noe mål at mest mulig av Tekniske tjenesters virksomhet skal foregå i kommunal regi.- Innsparingene på 9,1 millioner var forutsatt oppnådd som følge av en tøffere konkurranseutsetting og ikke gjennom rene prisøkninger, sier Smith-Sivertsen.