I kjølvannet av Lommemannen-saken, innser idrettsdirektør Rune Titlestad at de har en spesiell utfordring når svømme— og idrettshallene ikke er betjent av kommunens egne folk.

– På ettermiddags- og kveldstid er det ofte frivillige foresatte som er tilsynsvakter under trening og konkurranse. De gjør en god og viktig jobb. Men vi må sikre oss at de frivillige er i stand til å forebygge, hindre og eventuelt gripe inn mot seksuelt uønsket og krenkende adferd overfor barna, sier Titlestad.

Bergen kommune driver flere hundre idrettsanlegg inne og ute, men griper nå spesielt fatt i tilsynet ved innendørsanleggene. Inne er det nemlig enklere for eventuelle overgripere å stikke seg unna eller slå til i det skjulte.

– I publikumstiden er kommunens egne ansatte på plass, med klare rutiner for tilsyn og hvordan de skal gripe inn mot uønsket adferd. Disse kunnskapene må vi få ut til alle frivillige som passer på egne og andres barn, sier Titlestad.

Kommunen har ennå ikke bestemt seg for hvordan opplæringen av frivillige skal skje. I nærmeste framtid vil Titlestad sørge for at idrettslagene og Idrettsrådet setter seg ned sammen og finner et opplegg som lar seg gjennomføre.

– Én mulighet er at vi lager kurs med fokus på hvordan de frivillige kan forebygge og hindre at det oppstår uønskete situasjoner med seksuelt tilsnitt. En del av kurset må også handle om hvordan de skal forholde seg til både offer og gjerningsmann, hvis en situasjon oppstår.

– Hvorfor gjør dere dette nå?

– Når det kommer en sak som den med Lommemannen, blir vi alle utfordret til å spørre om vi gjør nok i forhold til å beskytte barna våre. Det gjelder ikke bare idrettslagene, men alle organisasjoner som tar seg av barn og unge på en eller annen måte.