Det er resultatet etter at bystyret på forrige møte vedtok et nytt reglement. I det endrede regelverket heter det at «forfall skal meldes med angivelse av forfallsgrunn»

— Punktet med forfallsgrunn er nytt, og betyr at politikerne må skriftlige redegjøre for hvorfor de skal være vekke, sier rådgiver Ragne Rommetveit ved Bystyrets kontor.

— Systemet er selvsagt basert på at vi stoler på politikerne og at partiene selv ser til at medlemmene er lojale mot regelverket. Vi må nå lage rutiner for hvordan dette skal håndteres på en praktisk måte, sier Rommetveit.