Deler av lekeområdet ved Kniksen plass barnehage er sperret. Som bt.no skrev mandag, skyldes dette at styrken på magnetfeltet fra en trafokiosk på lekeplassen er over anbefalt verdi.

Seksjonssjef i Statens strålevern, Merete Hannevik, sier imidlertid at foreldre ikke trenger å være engstelige for strålefare fra trafokiosken.

— Det er ingen grunn til å bekymre seg for dette. Ny forskning tilsier ikke at dette er skadelig, sier Hannevik.

Ser ingen risiko

Hun forteller at sperringene er satt opp fordi myndighetene opererer med et såkalt utredningsnivå på 0,4 mikrotesla, men understreker at dette gjelder langvarig eksponering av magnetfelt.

— Det er viktig å understreke at dette er en gjennomsnittsverdi, ikke en øyeblikksverdi. Når vi bruker komfyr, støvsuger og elektrisk utstyr vil vi jevnlig oppleve magnetfelt langt sterkere enn dette. Jeg ser ingen risiko ved at barn her har løpt forbi denne trafoen og kanskje kommet nær et par mikrotesla i en kort tid, sier Hannevik.

- Ikke vær engstelig

Mikrotesla er enheten som angir styrken på et magnetfelt. Statens utredningsnivå på 0,4 mikrotesla innebærer at nye bygninger helst skal ha et eksponeringsnivå under dette i gjennomsnitt over et helt år.

Bakgrunnen er at en gjennomgang av befolkningsundersøkelser for noen år siden viste at det kunne være økt risiko for leukemi hos barn som vokser opp i boliger med et snitt på mer enn 0,4 mikrotesla.

Men denne teorien er høyst usikker, og støttes ikke av nyere forskning, forteller Hannevik.

— Jeg ville ikke vært engstelig. Vi er blant de strengeste i verden på dette, og har kanskje vært overforsiktige, sier Hannevik.

Til sammenligning er grenseverdien, som aldri skal overstiges, på 200 mikrotesla - altså 500 ganger så stor.

Sonja Skotheim, avdelingsleder for miljørettet helsevern i Bergen kommune, sier det samme.

— Vi har bedt barnehagen sperre området som et føre-var-prinsipp. Dette er ikke noe å være engstelig for. Vi omgir oss med magnetfelt og vil i ulike perioder eksponeres for langt høyere verdier enn 0,4 mikrotesla, sier hun.

Skal skjermes ytterligere

BKK gjorde skjermingstiltak i nettstasjonen på bestilling fra kommunen i vår. Da ble det satt opp aluminiumsvegger inni nettstasjonen der det var mulig. Men målingene viste altså fortsatt for høye verdier enkelte steder, som igjen var årsaken til at lekeområdet ved trafokiosken ble sperret av.

BKK planlegger derfor å sette inn flere aluminiumsplater.

— Flere høyspentbrytere inne i nettstasjonen skal skiftes ut med mindre og mer moderne utstyr, og da blir det enklere og rimeligere å sette inn flere aluminiumsplater. Når det er gjort, har vi gjort de skjermingstiltakene som er praktisk mulig for å redusere magnetfeltene, sier Anne Mette Tuvin, kommunikasjonsrådgiver i BKK.

Hun forteller at de ikke kan garantere at tiltakene vil redusere magnetfeltet under anbefalt verdi.

— Vi må gjennomføre målinger etterpå for å se an resultatet. Men det vil ha en effekt. De aluminiumsplatene som allerede er montert, har redusert magnetverdiene, sier Tuvin.

Arbeidet er tidfestet til «i løpet av førstkommende vinter», ifølge Tuvin. Barnehagen må altså leve med sperringene i flere måneder.

Vil ha fortgang

Liv Røssland, byråd for finans, eiendom og eierskap mener det ikke holder.

— Vi har senest i dag anmodet BKK om at de må få fortgang i dette. Vi ønsker at det skal gå så kjapt som mulig, sier hun.

Foreløpig har hun ikke fått noen løfter fra BKK.

— Jeg oppfatter at de forstår alvoret. Det handler om at både barnehagestyrer og foreldre skal føle at det er trygt, sier Røssland.

Sperrene blir stående til BKK gjør noe med trafostasjonen.

— Dette er for å være på den sikre siden. Det er en ordning man har biltt enig om er ønsket.

- Ender opp med dårlige løsninger

Bystyrerepresentant Sondre Båtstrand (MDG) er ikke imponert over byrådets barnehageprioritering.

— Når byrådet stadig vekk lager midlertidige løsninger som så blir mer eller mindre permanente, ender vi opp med mange dårlige løsninger. Det blir for kort tidsperspektiv i politikken, sier han.

Han ser på dette som et nytt eksempel på at barn og helse ikke får den nødvendige oppmerksomheten fra det sittende byrådet.

— Når byråd Røssland sier at flere etater jobber med saken, håper jeg virkelig at vi får se resultater snart. Ungene fortjener bedre, sier han.

Synspunkter? Si din mening her.

IKKE FARLIG: Seksjonssjef i Statens strålevern, Merete Hannevik, sier at foreldre ikke trenger å være engstelige for strålefare.
STATENS STRÅLEVERN