— Foreløpig er det ikke noe som tilsier reaksjoner mot elevene, sier administrasjonssjef Torstein Johannessen ved byrådsavdeling for oppvekst i Bergen kommune.

Ca. 500 av 2700 elever i Bergen leverte blankt på den nasjonale prøven i matematikk like etter påske. Nasjonale prøver skal måle den enkelte elevs ferdigheter i ulike deler av et fag og gjøre det mulig å tilpasse opplæring etter elevens sterke og svake sider. Resultatene blir offentliggjort, og elevene som er motstandere av prøven hevder at den blir brukt til å sette skoler opp mot hverandre.

Elever fra flere skoler sa til Bergens Tidende at lærere varslet nedsatt ordens- og atferdskarakter hvis de ikke deltok på prøven.

Bergen kommune venter nå på råd fra Fylkesmannen før de tar en endelig avgjørelse. Rådgiver Hanne Melander ved utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen sier at en enkeltepisode vanligvis ikke gir grunnlag for reaksjoner mot en elev.

— Derfor blir det viktig for oss å lytte til den enkelte skolen og høre hva de har å si om boikotten, sier Melander.

Ytrebygda, Blokkhaugen og Breimyra skoler hadde størst andel elever som nektet å svare på prøven.

— Her kan det blir vanskelig å få statistiske data som forteller noe om nivået på elevene, men for kommunen som helhet gir ikke boikotten statistiske utslag, sier administrasjonssjef Torstein Johannessen.

— Selvfølgelig kan de ikke straffe oss, det har vi visst hele tiden. Opplæringsloven gir dem ikke hjemmel til det, sier Mathias Hunskår Furevik, talsmann for Elevaksjonen.