Det ble klart etter et ekstraordinært møte i Advokatbevillingsnemnden i går.

— Nemndens medlemmer besluttet ikke å suspendere min klient. De vil avvente en rettskraftig avgjørelse, forteller advokat Erling Lyngtveit, som representerer bergensadvokaten.

Avgjørelsen betyr at advokaten beholder sin kappe, og fritt kan føre straffesaker for retten frem til lagmannsretten har behandlet tiltalen mot ham på nytt.

— Jeg er godt fornøyd med denne avgjørelsen, som jeg mener åpenbart er helt riktig, sier advokaten til BT.

Unik problemstilling

I oktober ble han i Bergen tingrett dømt til 90 dagers betinget fengsel for vanskjøtsel og trusler mot sin egen sønn. Han var også tiltalt for vold mot sin samboer, men ble frifunnet på dette punktet.

Saken mot bergensadvokaten er svært spesiell. Aldri før har nemnden måttet ta stilling til hvilken skjebne advokater med så alvorlige tiltaler hengende over seg skal lide. Advokatbevillingsnemnden poengterer da også i sitt vedtak at vilkårene for suspensjon foreligger, men mener at det ikke vil være riktig å suspendere bergensadvokaten før det eventuelt foreligger en rettskraftig dom. Nemnden peker også på at det er gått lang tid siden det ble tatt ut tiltale, og at advokaten i Bergen tingrett ble frifunnet for grov vold mot sin samboer.

— I begrunnelsen heter det også at suspensjon vil være et vesentlig inngrep i tiden som vil gå frem til ankesaken kommer opp, sier daglig leder Hege Bjølseth i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

- Tyngre enn straffesaken

For tre uker siden ble den samme advokaten suspendert av nemnden, men avgjørelsen ble opphevet fordi nemnden hadde lagt til grunn at advokaten også ble dømt for vold mot sin samboer, noe han altså ble frifunnet for.

Det var derfor en varanemnd som i går måtte fatte nytt vedtak i saken. Avgjørelsen er endelig, ifølge Hege Bjølseth.

Advokaten selv uttrykker stor frustrasjon over kaoset som har rådet rundt advokatbevillingen hans den siste tiden.

— Det har ikke vært en lett tid for meg. Selve straffesaksbehandlingen har ikke på langt nær vært så belastende som behandlingen jeg har fått av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, sier han.