Onsdag fikk en av Bergens mest notoriske vinningsforbrytere, Kim Aron Eriksen (32), straffen sin kraftig redusert i Høyesterett.

Eriksen er mangeårig narkotikamisbruker og har trolig Vestlandets lengste rulleblad, med 33 dommer. De aller fleste har han fått for mindre tyverier og narkotikaforbrytelser, og han har selv stått frem i Bergens Tidende og fortalt om sitt liv som såkalt gjenganger.

Eriksen står nemlig på bergenspolitiets såkalte A-liste: Kriminelle som forgår seg igjen og igjen, og som politiet derfor prøver å sette bak lås og slå så snart sjansen byr seg.

I fjor ble Eriksen dømt til seks måneders ubetinget fengsel for et simpelt tyveri av en mobiltelefon. Lagmannsretten opprettholdt straffen, men Høyesterett mener den er alt for streng: Halvparten, altså tre måneders fengsel, er det passende for en slik forbrytelse begått av en mann som Eriksen, slår de fem dommerne unisont fast.

De mener det må skilles mellom systematisk og gjentatt kriminalitet til egen vinning og lovbrudd begått for å finansiere narkotikamisbruk.

— Vi tar konsekvensen

Politiadvokat Helge Vigerust i den såkalte Gjengangergruppen innrømmer at straffenivået må reduseres kraftig i Bergen etter dette.

— Den vanlige påstanden vår for forbrytelser av denne typen har vært seks måneders fengsel. Vi vil ta konsekvensen av Høyesteretts avgjørelse, som sier at straffen bør ligge rundt det halve, sier Vigerust.

— Jeg skulle gjerne sett det strengere. Men avgjørelsen er klar, og vi skal greie å håndtere dette, sier Vigerust.

Ni måneder for 135 kroner

Eriksens forsvarere, advokatene Jørgen Riple og Carl-Christian Grythe Hoff, mener politiet i Bergen har fått seg en kraftig korreks.

— Målet deres har hele tiden vært å drive opp straffene for disse folkene. Det kan politiet ikke fortsette med nå, sier Grythe Hoff, og viser til hva førstvoterende dommer i Høyesterett oppgir som grunn for å redusere straffen:

«Men etter mitt syn bør det (....) også legges vekt på at Eriksen er en tungt belastet narkotikamisbruker som begår vinningskriminalitet for å finansiere sitt eget forbruk».

— Veldig riktig og veldig viktig, sier Grythe Hoff.

Også i fjor fikk Eriksen mer enn halvert straffen sin i en høyesterettsavgjørelse. Den gang hadde han stjålet 135 kroner, noe som i tingretten ga ni måneders fengsel. Høyesterett kom til at dette var altfor mye, og at det riktige i prinsippet burde vært 45 dagers fengsel.

— To ganger har vi nå fått bekreftet det som er blitt hevdet lenge: At det har eksistert et «Bergens-tillegg» som ikke har dekning i Høyesterett. Bergenspolitiets gjengangerprosjekt har fått seg et kraftig skudd for baugen, sier Riple.

Dømt på ny i går

Allerede fredag fikk Eriksens advokater anledning til å benytte den ferske dommen fra Høyesterett: Kim Aron Eriksen sto tiltalt på ny, denne gang i Gulating lagmannsrett, for tre simple tyverier og for å ha båret kniv ulovlig. I tingretten ba politiet om ti måneders fengsel.

Men da politiadvokat Vigerust kom i lagmannsretten i går, valgte han å ta konsekvensen av Høyesteretts syn, og slo av fire måneder. Dommen endte med det halve av Vigerusts første påstand: Fem måneders fengsel.

Advokat Riple mener det nå også kan være mulig å få flere av gjengangerne ut av narkomisbruket.

— I fengselet er rehabiliteringstilbudet svært dårlig. Og med så lange straffer har det vært helt umulig å jobbe opp mot for eksempel metadonopplegg utenfor murene, sier Riple.