Nye tall fra Justisdepartementet viser at tre av ti straffedømte som slapp ut i 2002 har havnet bak lås og slå igjen. Tidligere gjaldt dette for så mange som syv av ti.

— Nå får de innsatte tilbud om skolegang og arbeid i soningstiden i stedet for å bare sitte der i lang tid, sier Per Sigurd Våge, direktør i Kriminalomsorgen region Vest til BTV.

Han tror dette kan være med å forklare at så mange færre må sone på nytt nå, enn tidligere.

Flere unge lovbrytere vender tilbake til ny soning enn gjennomsnittet. Tilbakevendelsespro-senten for Østlandet er også noe høyere enn for Vestlandet.

Se BTV-innslaget her

GIR IKKE MERSMAK: Langt færre enn før vender tilbake til en ny fengselsstraff etter å ha sluppet ut. ARKIVFOTO: JAN LILLEBØ