Den 23 år gamle bonden gikk ifølge Sogn Avis på en mental smell da 8-10 sauer døde.

Han var ikke lenger i stand til å drive gården. Ikke lenge etter ble 150 sauer funnet død i fjøset hans.

Mandag fikk han dommen.

— Etter retten sitt syn kan det ikke være tvil om at et så grovt tilfelle av vanstell må straffes med fengsel uten vilkår.

Bonden slapp unna med fem dager. Og kraftige restrisksjoner på fremtidig husdyrhold: Du får kun lov å ha én hest og én hund.