• Vi har nå fått bekreftet at folks subjektive opplevelse av helikopterstøyen fra Flesland stemmer, sier Arve Bang, overlege ved Etat for helsetjenester i Bergen kommune

Avinor har de siste årene blitt nedringt med klager over støy fra helikopterne som flyr mellom Flesland og oljeplattformene i Nordsjøen.

I dag, fredag, kom en rapport med vitenskapelige målinger, som dokumenterer støyproblemet.

— Nå har vi fått fakta. Folk har klaget og hatt subjektive opplevelser av støyen. Nå har vi fått bekreftet at de subjektive opplevelsene stemmer, sier sier Arve Bang, overlege ved Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Fornøyde naboer

Bt.no har tidligere fortalt om ekteparet Erik og Laila Abrahamsen på Mathopen, som opplever at husene deres rister hver gang S-92-helikopterne flyr over dem. De er fornøyd med at det har kommet en rapport.

— Vi er glade for at at Bergen kommune har tatt opp denne saken, og tvunget Avnior til å gjøre jobben. For jeg har ingen tro på at Avinor ville ha gjort det på egen hånd, sier Erik Abrahamsen.

Han sier de også er glade for at rapporten nå viser at helikopterstøyen er et reellt problem.Rapporten avdekker at det ikke finnes noe regleverk som regulerer slik støy, og Abrahamsen håper at dette nå blir gjort noe med.

«Høye vibrasjonsnivåer»

Målingene i rapporten har konsentrert seg om helikoptertypen Sikorsky S-92, som siden 2005 har tatt over mesteparten av trafikken til Nordsjøen.

Helikopteret er en sivil utgave av et militærhelikopter, og støyer langt mer enn typene som ble brukt tidligere.

Kommunehelsetjenesten i Fjell og Bergen kommune tok initiativ til rapporten, som Miljøakustikk AS har gjennomført på oppdrag fra Avinor.

Den viser omfattende lavfrekvent støy ved og i alle de seks husene de har brukt som målepunkt.

«Orienterende målinger (...) viser høye vibrasjonsnivåer, spesielt i husene nærmest flyplassen», skriver forfatterne i rapporten.

Støyen er målt ved og inne i hus på Bjorøy, Straume og Mathopen, i tillegg til to hus rett sør og nord for flyplassen og et vest for flyplassen på Sotra (Tellnes).

Finst ingen grense

Men selv om det nå er målt høy lavfrekvent— og vibrasjonsstøy, er det vanskelig å si om det utgjør et problem. For det finnes ingen relevant standard for slik støy, hverken i Norge eller internasjonalt, står det i rapporten. Derfor finnes det heller ingen offisielle støygrenser, som det gjør for vanlig flystøy.

— De har målt støynivået av denne lavfrekvente støyen ved å bruke en dansk målestandard for vindmøllestøy. De har grenser som er lave, og i forhold til dem ligger alle husene i rapporten over. Men det er ikke sammenlignbart, fordi den danske standarden baserer seg på kontinuerlig støy fra vindmøllene, mens helikopterstøyen bare varer en kort stund, sier Bang.

Bergen kommune har derfor bedt Statens institutt for folkehelse om bistand til å vurdere de helsemessige betydningene av helikopterstøyen.

— Hvis det så skulle vise seg å være noen negative helseeffekter av dette så må vi forholde oss til det, for eksempel ved å fatte et vedtak, sier Bang.

Kan begrense trafikken

— Hva kan dere fatte vedtak om?

— Etter lovverket har vi to sanksjonsmuligheter, som gjelder generelt enten det gjelder støy, forurensing eller annet: Et vedtak om retting, det vil si tiltak som kan redusere støyen. Eller i verste fall et vedtak om stegning, sier han.

Bang legger vekt på at de ikke er der nå, og at støyen i følge lovverket må veies opp mot alle konsekvenser som følge av vedtaket, for eksempel samfunnsøkonomiske hensyn.

Helikopteren er selve livsnerven til oljeinstallasjonene i Nordsjøen, og de samfunnsøkonomske hensynene vil derfor trolig veie tungt.

Folkehelseinstituttet er ventet å komme med sin konklusjon i august.

Støyvoller

På Flesland avventer lufthavnsjef Adelheid Nes konklusjonene fra Folkehelseinstituttet.

— Det er selvfølgelig at vi vil følge dette nøye og følge opp deres konklusjoner, sier hun.

Hun sier de allerede har satt i gang støybegrensende tiltak, blant annet ønsker de å bruke massen fra utbyggingen av den nye terminalbygningen til støyvoller mot vest.

Trenger regelverk

Når det gjelder helikoptertrafikken ser de på traseer, men har ellers ingen muligheter for å begrense trafikken eller å kreve at selskapene bruker mindre støyende helikoptertyper, sier Nes.

— Helikoptertypen de bruker nå, S-92, overholder alle krav i regelverket. Så vi har ingen hjemmel for sanksjoner. Skal en få det må en se på regelverket, sier hun.

— Hvis arbeidet til Folkehelsen munner ut i at en vedtar grenser for lavfrekvent støy, vil det spille inn i diskusjonen om helikoptertyper?

— Selvfølgelig, sier Nes.

STØYKILDE: Siden de begynte å komme i 2005 har nordsjøhelikopterne av typen Sikorsky S-92 ført til rekke klager på støy langs flyruten mellom Flesland og Sola til installasjonene i Nordsjøen.