— Vi har vedtak på at steinknuseverket på Mjølkevikvarden skal få konsesjon for 50 nye år. Det er vår offisielle politikk. Det vert inga ny vurdering av dette, seier ordførar i Askøy, Knut Hanselmann (Frp).

— Då vert det rettssak. Vi er fire bedrifter på Mjølkevikvarden som er sterkt plaga av steinstøv frå steinknuseverket, seier Kjell Kristensen, som står bak lakseforedlingsbedrifta SeaEagle.

— Det er so ille at eg risikerer å måtta stengja bedrifta dersom Mattilsynet kjem på besøk, seier han, og legg til at dei fire bedriftene for lengst har kontakta advokat.

Protestar frå Meland

Bedriftene på Mjølkevikvarden frå full støtte i dette synet frå Meland kommune, som ligg på andre sida av Herdlafjorden. Ordførar Nils Marton Aadland seier til BT at dei har protestert på grunnlag av både støy- og støvplage frå steinknuseverket.

Tysdag 27. mai handsama formannskapet i Askøy ei sak basert på eit brev frå Kjell Kristensen. Der tok han til orde for å lansera Mjølkevikvarden som ny hamn for Bergen, sjølv om denne staden er sjalta ut i den utsilinga fylkestinget har gjort. Kristensen kravde og at steinknuseverket måtte stoppast, og at Askøy kommune måtte leggja vekk sitt ja og seia nei til 50 nye år med steinknuseverk.

— Det kjem ikkje på tale. Fylkesmannen har óg sagt ja til konsesjonen. Saka ligg no hjå Miljøverndepartementet, så ho er ikkje endeleg avgjort, seier Hanselmann. Han reknar med at avgjerda frå departementet vil koma tidleg på hausten i år.

Formannskapet i Askøy har bede rådmannen om å førebu ei sak til formannskapet 17. juni. Men det gjeld spørsmålet om Mjølkevikvarden som hamn for Bergen. - Vi vil ha nærare greie på kor denne saka står, seier Hanselmann.

- Uforståeleg

— Det som er sikkert, seier Kristensen, - er at dersom steinknuseverket får stadfesta konsesjonen for 50 år, så kan ikkje Mølkevikvarden utviklast til noko som helst anna i heile denne perioden.

Kjell Kristensen vil no prøva å få fylkesmann Svein Alsaker personleg til å ta ein tur til Mjølkevikvarden og sjå korleis det ser ut.

— Fylkesmannen sitt standpunkt for 50 års konsesjon er heilt uforståeleg. Han har då som ei av sine oppgåver å fremja næringslivet i distrikta.

50 ÅR TIL? Steinknuseverket på Mjølkevikvarden har sprengt ut stein sidan 1985. No har dei søkt om 50 år til.
Sunde, Helge
VIL HA RETTSAK: Vi er fire bedrifter på Mjølkevikvarden som er sterkt plaga av steinstøv frå steinknuseverket, seier Kjell Kristensen.
Sunde, Helge