– Vi oppfattet at vi hadde kommet til enighet. Det er synd at det viste seg å ikke være tilfellet, sier gruppeleder for KrFs bystyregruppe, Filip Rygg.

For da bystyret satt samlet 24. juni i fjor sommer, ga Frps bystyregruppe enstemmig sin tilslutning til saken «Videreføring av Bergensprogrammet 2010 – 2019».

I saken står det «byrådet erkjenner at den eneste realistiske muligheten for å kunne videreføre Bergensprogrammet i tråd med bystyrets vedtak til Nasjonal transportplan, vil være å søke Stortinget om aksept for moderate endringer i dagens bompengeordning».

– Vedtaket sier jo at man skal fremme en bompengesøknad, sier Filip Rygg.

Også i tiltredelseserklæringen var det klart at byrådet skulle jobbe for forlengelse av Bybanen.

– Det er riktig at vedtaket sier det, og det er riktig at vi også i plattformen sier det. Så er spørsmålet hva som er moderat, sier Frps gruppeleder i bystyret, Tor A. Woldseth.

Han viser til at bystyrevedtaket fra i fjor sommer også la til grunn at en bompengesøknad skulle sendes etter at regjeringen hadde lagt frem Nasjonal transportplan (NTP).

– Men hva sto det om finansieringen av Bergensprogrammet i NTP? Det sto ingen ting, spør Woldseth.

– Hadde det vært en moderat sak og regjeringen hadde bidratt skikkelig, hadde det kunnet gå bra, sier han.

Både Øistein Christoffersen og Woldseth har en rekke ganger understreket at de har vært i kontinuerlig dialog med partiledelsen for å få gehør for situasjonen i Bergen. I går ble det endelig klart at de ikke har nådd frem.

– Både etter byrådsforhandlingene og vedtaket i fjor sommer trodde vi det skulle gå greit, men det gjorde det ikke. Det må vi respektere, sier Filip Rygg.

– Men for KrF var det aldri aktuelt å vike i denne saken. Dette er antagelig den viktigste byutviklingssaken i Bergen dette tiåret, sier Rygg.