«Ishalldekningen i Bergensregionen ligger betydelig tilbake for det som er ønskelig», skriver Haukeland, og mener at folketallet i Bergen skulle tilsi minimum 10 ishaller. Minst en av disse bør være lokalisert i Åsane.

Venter på Idrettsmeldingen

– Vi er svært glade for denne støtten, sier Svein-Ivar Lillehaug, nestleder i Åsane ishockeyklubb og nyvalgt varamedlem i Idrettsrådet.

– Prosjektet vårt er tuftet på idrettens premisser, og vi venter nå bare på Idrettsmeldingen.

– Hvordan stiller du deg til Åsane Arena og Opus sine planer?

– Jeg vet ikke om de en gang har ishall med i sitt prosjekt. De hadde en liten byarena for Tertnes håndball plassert på grusbanen på det utkastet de viste frem for Åsane Håndball og Åsane Turn.

Kommersiell drift

Prosjektansvarlig for Åsane Arena og divisjonssjef i Tertnes Holding, Ivar Ådlandsvik, sa til Åsane Tidende sist fredag at de vanskelig kan få realisert planene sine uten et kommersielt tilsnitt på idrettsanleggene.

– Det er vel ingen hemmelighet at en slik kommersiell kobling på idrettsanlegg er svært dårlig sett fra idrettens side, mener Lillehaug, og viser til dårlige erfaringer med Iskanten i Loddefjord.

– Dersom Åsane Arena mener alvor med at de nå ønsker samarbeid, kunne de kanskje la Arenebygg med idrettspartnere ta hallene på grusbanetomten og foran Vestlandshallen, og så kan de ta resten.

Ikke ishall

– Åsane Arena stiller seg åpen for alle idretter i prosjektet, dette gjelder også hallidretter som krever isflate, sier Ivar Ådlandsvik til Åsane Tidende.

– Er ishall med i planene til Åsane Arena?

– Vi har hatt samtaler med Svein-Ivar Lillehaug som representant for ishockey, men har foreløpig ikke fått de nødvendige entydige signaler tilbake som konkluderer med at vi skal prosjektere ishall.

Les også: Tystad beklager

Følg saken i www.aasanetidende.no

GÅR FOR ISHALL: Svein-Ivar Lillehaug og Åsane ishockeyklubb har slåss for egen ishall siden oppstarten i 2003. Nå setter han sitt håp til byrådets Idrettsmelding. Foto: Magne Fonn Hafskor
IDRETTSMELDINGEN: – Vi satser på at Idrettsrådet får den først, slik at de har den klar til årsmøtet på torsdag, sa byråd Henning Warloe til Åsane Tidende forrige tirsdag. Slik ble det ikke. Idrettsmeldingen er nå utsatt til etter påske i påvente av behandling i byrådet først. Foto: Magne Fonn Hafskor