Venstres gruppeleder i bystyret, Julie Andersland, stiller seg med det bak Oddny Miljeteig sitt private forslag.

Miljeteig ber byrådet finne ut hvilke kommunale arealer som kan brukes til overnattingstilbud og sanitæranlegg for midlertidige bostedsløse og tiggere.

I tillegg ber hun byrådet ta kontakt med frivillige som kan drifte dette, etter modell fra Kristiansand kommune.

— Vi støtter selvsagt dette forslaget, sier Andersland.

Vil ikke gjøre noe

Venstre tok opp samme sak i bystyret i mai.

— Svaret vi fikk fra byrådet var nedslående. De verken gjør eller ønsker å gjøre noe for tiggerne i Bergen, sier Andersland.

Hun mener holdningen er trist.

— Tiggere er også våre medmennesker, og de bør få et grunnleggende velferdstilbud. Vi støtter forslagene til SV, og håper dette kan få saken tilbake på agendaen, sier hun.

Handler om verdighet

Også Arbeiderpartiet støtter deler av Miljeteigs forslag.

— Vi er positive til en debatt, gjerne på tvers av byer og landegrenser om romfolkets situajon, og vil gjerne ha økt fokus på deres rettigheter og plikter når de oppholder seg i byen vår, sier leder i komité for helse og sosial, Marte Mjøs Persen (Ap), til bt.no.

Hun mener opprettelsen av sanitæranlegg er viktig.

— Ikke minst fordi hygiene er svært viktig for denne gruppen, det handler om verdighet, men jeg er også opptatt av at vi som kommune skal komme i dialog og kontakt slik at barna deres kan få tilbud om skolegang mens de oppholder seg her, sier hun.

- Et viktig tiltak

I det neste møtet i bystyret 18. juni skal politikerne behandle saken «handlingsplanfor inkludering og mangfold 2012-2015». I forbindelse med den har Arbeiderpartiet og Venstre fremmet et forslag til en merknad om å opprette sanitæranlegg.

— Dette anser Ap som et viktig tiltak. Når det gjelder eget overnattingssted, som SV tar opp, så har ikke det vært en del av diskusjonen tidligere, annet enn at kommunens forpliktelser når det gjelder EØS-borgere som oppholder seg i Norge begrenser seg til å hjelpe mennesker i nød til å finne egnet overnattingsplass, sier hun.

SANITÆR: Ap støtter ønsket om sanitæranlegg for tiggere, men har ikke diskutert muligheten for å opprette botilbud.
AMANDA VANNEBO