— Aksjonene som er gjort i fellesskap mellom politiet og de videregående skolene i Fana er kloke. Forebyggende arbeid alene har liten effekt. Bare sammen med nødvendige kontroller og reaksjoner har dette funksjon, sier Thyholdt.

Han reagerer på rusekspert Erling Pedersens uttalelser i gårsdagens BT om at razziaene er skremselspropaganda uten effekt.

- Ikke propaganda

— Slike aksjoner er ikke propaganda. Det er handling. Politiet gjør jobben sin, og tar ansvar i forhold til at dette faktisk er illegale stoffer. Det er viktig at samfunnet setter slike grenser, mener Thyholdt.

Psykologen har i mange år jobbet med atferdsvansker i skolen, og sitter nå i en rusforebyggende gruppe oppnevnt av Sosial- og helsedirektoratet. Gruppen jobber med å vurdere ulike rusforebyggende program i skolen. Arbeidet har snart pågått i et år, og i juni skal det legges frem avsluttende rapport.

— Tydelig handling fra voksne er et av de mest effektive virkemidlene som finnes i rusforebyggende arbeid, mener Thyholdt.

Derfor synes han det blir helt feil hvis ungdom fritt skal kunne omsette, oppbevare og bruke stoff på skolenes områder.

— Ungdom flest har tross alt ingen befatning med stoff, og for dem er det betryggende at politiet og skolen gjør noe med problemet. Elevene på Sandsli reagerte veldig bra på aksjonen. De er ikke skremt fordi politiet kom, men fordi det finnes stoff på skolen, sier Thyholdt.

Han mener det er uheldig og risikabelt at unge som ikke bruker stoff blir eksponert for det.

— Jo enklere tilgjengeligheten til narkotika er, desto større er faren for at flere prøver, sier han.

- Rusfrie skoler en selvfølge

Psykologen har selv to store barn på vei gjennom skolesystemet, og sier at han som far tar det som en selvfølge at skolen skal gjøre noe med denne type problemer.

— Foreldre må kunne forvente trygghet i skolen. Skolen er ikke en arenaen der barn skal bli introdusert for stoff. Begge mine barn har vært overrasket over hvor lett det er å få tak i narkotika på ungdomsskolenivå, sier Thyholdt.

Han mener politiet i Fana fortjener honnør for at de nå satser ekstra på rusforebygging blant unge.

— Jeg har ofte sett politiet i aksjon blant ungdom, og min erfaring er at de er svært profesjonelle. De er tålmodige, rolige og har en veldig god praksis med å håndtere vanskelige personer og situasjoner. De gjør en viktig innsats i forhold til rus, mener psykologen.

Han minner om at skolene mangler både kompetanse og myndighet til å ta hånd om denne type problemer alene.

— Det ideelle ville kanskje være om skolene selv kunne ta tak i dette, men de er avhengige av hjelp fra politiet fordi det er snakk om ulovlige stoffer, sier Thyholdt.