• Biobrensel kan bli en stor, ny næring på Vestlandet, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg begeistret.

Fylkeskommunen vil nå yte fire millioner kroner i støtte til et biobrensel-prosjekt i regi av Osterfjordrådet.

Biobrensel er treflis eller trebriketter som kan brukes for eksempel i fjernvarmeanlegg. Flis og briketter til slike anlegg blir i dag importert østfra.

— Vi er nedgrodd i råstoff, målet er å få satt dette i produksjon, sier Selsvold Nyborg.

Fylkesordføreren mener næringen kan vokse til så mange som 1-2000 nye jobber. Pengene fra fylkeskommunen skal stimulere til ny biobrenselproduksjon eller nye biovarme-anlegg.

SATSER PÅ BIOBRENSEL: Torill Selsvold Nyborg (KrF).