Den 20 år gamle kvinnen var ruset da hun ble tatt med på politihuset sent søndag kveld.

— Slik situasjonen var på undersøkelsestidspunktet,kan jegikke se at legene som behandlet kvinnen som døde i arresten gjorde noe uforsvarlig.

Det sier Torbjørn Hiis Bergh, fungerende legevaktsjef.

- Legene er preget

Den 20 år gamle kvinnen var to ganger innom legevakten søndag. To ulike leger vurderte henne.

— Jeg har snakket med dem. De er selvfølgelig preget av at kvinnen ble funnet død neste morgen. De gjorde en samvittighetsfull jobb selv om utfallet ble tragisk, sier Hiis Bergh.

Mandag kveld snakket han med fylkeslege Helga Ariansson. Hiis Bergh setter pris på at fylkeslegen gjennomgår helsevesenets rolle i denne saken.

— Det som har skjedd er så tragisk at det er nødvendig med en grundig gjennomgang, sier Hiis Bergh.

Er ikke ønsket

En typisk helghar ambulansene i Bergenen rekkerusrelaterteoppdrag. Noen av disse ertil pasienter med en kombinasjon av psykiatrisk lidelse og rus. Disse sendes mellom legevakten, akuttmottaket på Sandviken, Haukeland og politiarresten.

— Dette er en svært vanskelig pasientgruppe, og utgangspunktet er det vel slik atverkenambulansetjenesten, legevakten, akuttmottaket ved Sandviken eller Haukeland ønsker disse pasientene. I tillegg til å være psykiatrisk syke, er de ofte sterkt ruset og lagermyebråk. Resultatet blir ofte at de settes i politiets forvaring, sier Guttorm Brattebø, leder av ambulansetjenesten i Helse Bergen.

— Verken vi eller legevakten kan holde folk mot deres vilje. Det er kun politiet som kan bruke tvangsmidleri slike sammenhenger, legger han til.

Mer enn 50 oppdrag

På politihuset i Bergen er det ikke lege til stede.Det er et samarbeid mellom politi og helseetatene om hvordan slike pasienter skal håndteres, men det er likevelen krevende oppgave.

— I helgene kan det dreie seg om mer enn50 oppdrag der pasienter sliter med rus, psykiatri eller begge deler. Uten disse oppdragene hadde det blitt betydeligrolige dager, sier Brattebø.

Han forventer at Helsetilsynet også vil vurdere ambulansetjenestens innsats i forbindelse med behandlingen av kvinnen.